Nya upphandlingsvillkor på remiss – kraftigt höjd ambitionsnivå

Upphandling Villkoren för hållbara leveranskedjor vid upphandling är på remiss och den nya versionen innebär både ökad tydlighet och höjd ambitionsnivå. Bland annat finns skrivningar om att uppfylla 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Nya upphandlingsvillkor på remiss – kraftigt höjd ambitionsnivå
Nya villkor för hållbarhetskrav vid offentlig upphandling är på väg.

Villkoren för hållbara leveranskedjor vid upphandling, som kom 2018, ses nu över. Förslaget är för närvarande på remiss och intresset har hittills varit stort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är villkor som är generiska och kan användas inom flera områden. De fungerar oavsett om man köper IT, läkemedel, textilier eller något annat, så de berör väldigt många branscher. Vi väntar med spänning på att se hur många remissvar som kommer att komma in, säger Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten.

Vilka blir de största skillnaderna?

Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten.

– Vi har i det här arbetet strävat efter att göra det ännu tydligare vad leverantörens åtagande är. Vi vill också närma oss skrivningarna i internationella riktlinjer från FN och OECD, säger Lisa Sennström.

För att underlätta för användarna kommer de åtaganden som villkoren hänvisar till att få en särskild förklaring som publiceras som en bilaga. På så sätt ska det bli mer konkret hur till exempel konventioner om mänskliga rättigheter ska kunna omsättas i villkor vid en upphandling.

– Det är kanske inte så enkelt för ett företag att läsa ILO:s konventioner och förstå vad som förväntas. Så det handlar om förtydliganden, säger Lisa Sennström.

Parisavtalet finns med

Även kraven inom miljöområdet uppdateras.

– Vad gäller klimat och miljö så har vi utvecklat kraven ganska mycket. Tidigare hade vi krav motsvarande den nationella miljölagstiftningen. Nu har vi även krav på att klimatarbetet ska vara i enlighet med Parisavtalet och fler miljöskyddsfrågor ingår, säger Lisa Sennström.

Dialog pågår

Just skrivningarna om Parisavtalet förtydligas i bilaga 1b. Av den framgår att leverantören ska ”anta en plan för att säkerställa att dess affärsmodell och strategi är förenlig med övergången till en hållbar ekonomi och med begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader C i linje med Parisavtalet. Denna plan ska särskilt identifiera, baserat på information som rimligtvis är tillgänglig, i vilken utsträckning klimatförändringar är en risk för, eller en påverkan av, verksamheten”.

– Vi håller dock en fortsatt dialog kring detta med ett antal klimatexperter så det är möjligt att det kommer att bli en del justeringar, säger Lisa Sennström.

Flera nyheter

Utöver detta har även kraven för antikorruption och affärsetik utvecklats, och det finns ett tillägg för särskilt sårbara grupper. Ytterligare en nyhet är krav på gottgörelse.

– Om ett företag har orsakat eller bidragit till allvarlig avvikelse ska man se till att de drabbade gottgörs på lämpligt sätt, säger Lisa Sennström.

Det låter som ganska stora förändringar?

– Ja, ambitionen var från början att se över nuvarande villkor – men det är klart att det här är en ambitionshöjning, det är det. Det är något vi diskuterat i referensgruppen och det ska bli spännande att se vilka remissvar som kommer in.

Vilket är målet med förändringarna?

– Offentlig sektor ska vara drivande när det gäller tillbörlig aktsamhet och att bidra till hållbara leveranskedjor. Men målet är också att det ska vara tydligare vad som förväntas och vilket åtagandet är, säger Lisa Sennström.

Förslaget är ute på remiss och remissvar tas emot fram till 13 maj. Det är fritt för var och en som vill att lämna synpunkter på förslaget.

Översynen görs av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Adda Inköpscentral och Regionernas kansli för hållbar upphandling. Planen är att publicera de nya villkoren före semestern.

Här finns alla dokument.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.