GDPR och cookies

Information om Pauser Medias behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av den ny dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller som lag i samtliga EU:s medlemsländer och innehåller 99 artiklar. Förordningen omfattar samtliga organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter. Syftet är att säkerställa den personliga integriteten hos alla medborgare inom Europeiska Unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Pauser Media, med organisationsnummer 556419-7761, bedriver verksamhet inom medieområdet. Företagets alla tidningar, hemsidor, nyhetsbrev och aktiviteter kopplade till de olika varumärkenas konferenser och utbildningar omfattas av GDPR. Huvudvarumärkena idag är de fyra facktidningarna Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling, Telekom idag och Vd-tidningen.

Pauser Media hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, utbildningar och konferenser. Registren innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplad till B2B-aktiviteter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.
Pauser Media stöder sig, i egenskap av ett vara mediaföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund. Vid insamling eller användning av uppgifter informeras den registrerade.

Den registrerades rättigheter
De individer som har personuppgifter som behandlas hos Pauser Media har ett antal konkreta rättigheter enligt förordningen:
• Rätt till information om behandlingen av sina personuppgifter. Information om behandlingen ska lämnas ut på begäran.
• Rätt till rättelse om uppgifter visar sig felaktiga.
• Rätt att kräva radering.
• Rätt att begära registerutdrag om sina kontaktuppgifter.

För mer information eller för att få hjälp med registerutdrag eller liknande mejla till kundtjanst@pausermedia.se.

Information om användning av cookies
På Pauser Medias sajter används cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp och läsas av när du kommer tillbaka till sajten nästa gång. Vi använder cookies till exempel för att förbättra funktionen på webbplatsen, för att kunna analysera trafikmönster och styra hur annonser visas. Vill du veta mer om cookies kan få mer information på PTS hemsida.

Måste jag acceptera cookies?
Nej, funktionerna på webbplatsen begränsas men det är möjligt att ta del av allt innehåll med cookie-insamling avstängd. Möjligheten att acceptera eller inte acceptera cookies visas automatiskt när du kommer in på sajterna. Inställningen gäller per sajt. Besöker du flera av Pauser Medias sajter behöver du göra valet för varje sajt.

Det är också möjligt att stänga av lagringen av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör kan du bland annat läsa om på Googles supportsidor. Om du tillfälligt vill hindra oss eller andra sajter från att lagra information i cookies till nästa besök kan du använda din webbläsares inkognitoläge, vilket automatiskt raderar all information när du stänger webbläsaren.

För frågor kring cookies mejla till kundtjanst@pausermedia.se

 

Senaste nytt

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.