Nå rätt målgrupp – annonsera i Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling är en kunskapskanal bestående av en nyhetstjänst och ett magasin för de som jobbar med, och brinner, för miljö- och hållbarhetsfrågor.
Magasinet utkommer med sex nummer per år och står för fördjupningen, vägledningen och de utvecklade resonemangen.
På nyhetssajten miljo-utveckling.se hämtar målgruppen dagligen sina nyhetsuppdateringar. Veckans toppnyheter sammanfattas i ett nyhetsbrev varje tisdag.
Varje år arrangerar Miljö & Utveckling konferenserna Miljöstrategidagarna, som är den årliga mötesplatsen för målgruppen, och Hållbart samhällsbyggande. Konferenserna har cirka 300 deltagare vardera.

Våra läsare
Vår målgrupp återfinns i allt högre utsträckning på ledande positioner, och ansvarar för viktiga strategiska beslut. Personerna i den är därför i högsta grad intresserade av produkter och lösningar som hjälper dem i sin yrkesroll. Alla har i princip inflytande över inköp och en tredjedel har stort inflytande. Drygt hälften av läsarna kommer från privat sektor och mer än hälften arbetar i större verksamheter med mer än 100 anställda. Läsarna ser Miljö & Utveckling som relevant och skapar nytta. De uppskattar annonseringen som relevant och uppskattar särskilt native-formatet.

Räckvidd
Antal läsare av printtidning: Cirka 20 000.
Antal prenumeranter nyhetsbrev: 27 000.
Antal sidvisningar på hemsidan per månad: 45 000.
Antal unika besökare på hemsidan: 25 000.
Antal deltagare kom tidningens konferenser: 600

Temaplan Miljö & Utveckling 2021

Miljö & Utvecklings event 

För mer information om hur ni kan kommunicera med målgruppen, välkommen att kontakta:

Michael Duffy
Annons- och partneransvarig

Telefon: 08-517 955 75
E-post: michael.d@pausermedia.se

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.