Miljö & Utveckling – en medieplattform

Miljö & Utveckling är medieplattformen för de som jobbar med, och brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Det finns många olika kanaler som företag och organisationer kan använda för att kommunicera med målgruppen. Vår målgrupp återfinns i allt högre utsträckning på ledande positioner, och ansvarar för viktiga strategiska beslut. Vår målgrupp är därför i högsta grad intresserade av produkter och lösningar som hjälper dem i sin yrkesroll, och givetvis även av fortbildning och nätverksmöjligheter.

Magasinet utkommer med sex nummer per år och står för fördjupningen, vägledningen och de utvecklade resonemangen.

Temaplan Miljö & Utveckling 2021

På nyhetssajten miljo-utveckling.se hämtar målgruppen dagligen sina nyhetsuppdateringar. Veckans toppnyheter sammanfattas i ett nyhetsbrev varje tisdag. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar med e-post-utskick (eDR) och content marketing.

Varje år arrangerar Miljö & Utveckling konferensen Miljöstrategidagarna, som är den årliga mötesplatsen för målgruppen. Nytt för i år är även konferensen Hållbart samhällsbyggande. På båda konferenserna finns möjligheter för utställarplats och partnersamarbeten. Vi har även planer på att att skapa ytterligare konferenser, seminarier och mötesplatser framöver

Miljö & Utvecklings event 

För mer information om hur ni kan kommunicera med målgruppen, välkommen att kontakta:

Michael Duffy
Annons- och partneransvarig
Telefon: 08-517 955 75
E-post: michael.d@pausermedia.se

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.