nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Konferens

 

Konferensen Miljöstrategidagarna är tidningen Miljö & Utveckling i liveversion och arrangeras på hösten varje år. Bakom programmet står Miljö & Utvecklings redaktion.

Här samlas miljöproffs för att ta del av hur andra verksamheter tar sig an hållbarhetsarbetets utmaningar men också för att dela erfarenheter, hitta nya idéer och knyta kontakter.

Enligt tidningen Miljö & Utvecklings läsare är framtidens hållbarhetsproffs en person som förstår en verksamhets hela samhällspåverkan och som kan göra ekonomiska kopplingar till de miljö- och hållbarhetssatsningar som görs. Det har vi tagit fasta på när vi byggt programmet för Miljöstrategidagarna 2017.

Vi träffar organisationer som använder FNs utvecklingsmål Agenda 2030 för att bättre förstå sin samhällspåverkan. Vi träffar de som räknar på affärsvärdet med att förebygga samhällsproblem. Dessutom får du en massa matnyttiga tips kring hur du kommunicerar hållbarhet på bästa sätt.

Konferensen kan även kompletteras med en halvdags workshop dagen efter huvudkonferensen där din egen verksamhet står i fokus.

För anmälningar och mer information hänvisar vi till vår specialsajt: miljostrategidagarna.se

NÄSTA KONFERENS GÅR I NOVEMBER 2018