Offentlig sektor brister i uppföljning av hållbarhetskrav vid upphandling

Upphandling Endast 4 av 10 kommuner, regioner och myndigheter följer systematisk upp efterlevnaden av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling. Det visar en ny rapport från Fairtrade. Orsakerna är brist på tid och resurser.

Offentlig sektor brister i uppföljning av hållbarhetskrav vid upphandling
Offentlig sektor brister i uppföljning av hållbarhetskrav vid upphandling. Foto: Adobe stock

Den offentliga sektorn varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor varje år. Enligt regeringen har sektorn därmed en viktig uppgift i att bidra till ett mer hållbart samhälle. Men så är inte alltid fallet visar en ny enkätundersökningen som organisationen Fairtrade låtit göra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Offentlig sektor följer inte upp hållbarhetskrav vid upphandling

442 myndigheter, kommuner och regioner har deltagit i undersökningen. 7 av 10 myndigheter uppger att de har en policy för hållbar upphandling. Men nästan hälften av alla upphandlande organisationer kartlägger bara ibland eller aldrig risker för exempelvis barnarbete eller miljöförstörelse vid en upphandling.

6 av 10 kommuner, regioner och myndigheter följer heller inte systematisk upp efterlevnaden av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling, enligt rapporten.

“Skattemedel kan gå till barn- och tvångsarbete”

Resultatet oroar Fairtrades generalsekreterare Hewan Temesghen.

Hewan Temesghen.
Foto: Fairtrade

– I den offentliga upphandlingens stora köpkraft finns ännu en betydande outnyttjad potential att bidra till hållbar produktion och konsumtion. Men så länge upphandlande organisationer inte kartlägger riskerna före inköp kan skattemedel gå till barn- och tvångsarbete och även verksamhet som leder till stora utsläpp av växthusgaser, säger Hewan Temesghen, säger i en kommentar.

Brist på tid och resurser största problemet

Anledningen till att man inte följer upp de hållbarhetskrav som ställs vid en upphandling är enligt de svarande i enkäten, brist på tid och resurser. Att inte följa upp kraven kan leda till korruption och osund konkurrens.

– Att följa upp hållbarhetskrav är nödvändigt om det offentliga vill skapa en växande marknad för leverantörer som tar ansvar för hållbara leverantörskedjor. Genom att använda sig av oberoende tredjepartscertifieringar, så som Fairtrade, får myndigheten kvalité i uppföljningen av högriskprodukter och kan fokusera sina resurser på inköp där det saknas oberoende kontroller, säger Hewan Temesghen.

Enligt rapporten har fyra av tio behov av styrdokument som är tydliga med att hållbarhet ska prioriteras.

Fakta

Förbättra arbetet med hållbarhetskrav vid upphandling:

  • Gör en genomlysning av den offentliga upphandlingen så att alla upphandlings- och inköpsavdelningar har tydliga styrdokument, tillräckliga resurser, kontinuerlig kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt utvärderings- bara processer för en hållbar upphandling.
  • Kartlägga vilka åtgärder som behövs i arbetet för hållbara leveranskedjor avseende kompetens och ansvar, kravställan utifrån risker samt kontroll och uppföljning. Säkerställ framför allt att hållbarhetskrav ställs och följs upp vad gäller högriskprodukter.
  • Använd tredjepartscertifieringar för högriskprodukter. Då kan uppföljningsresurserna användas för att fokusera på inköp där det saknas oberoende kontroller.
  • Inför en årlig rapportering om arbetet med riskanalyser och riskhantering avseende mänskliga rättigheter, klimat och miljö i offentlig upphandling.
  • Se till att hållbarhetsdata rapporteras in till annonsdatabaserna, så att förutsättningar skapas för en nationell statistik om hållbar upphandling.

Källa: Fairtrade

Lagförslag om obligatoriska krav på hållbarhet på gång

Idag är det endast en rekommendation att vid upphandling ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter. I november förra året la regeringen fram ett nytt lagförslag där man vill göra rekommendationen obligatoriskt. Förslaget är ute på remiss till och med sista januari och väntas sedan träda i kraft 1 juli.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.