Ny mall visar vägen till mer hållbar upphandling

Upphandling En ny Agenda 2030-mall från Adda ska hjälpa upphandlare att analysera hållbarhetsrisker. Nytt är också en kort checklista för hållbarhet för affärsanalyser. Kristin Tallbo, Adda Inköpscentral, berättar hur dokumenten fungerar.

Ny mall visar vägen till mer hållbar upphandling
Kristin Tallbo har utvecklat mallen. Foto: Mikael Sjöberg

Med hjälp av en mall för Agenda 2030-analys ska det bli enklare att lyckas med hållbarhetskraven vid upphandling. Det är Adda Inköpscentral som tagit fram mallen, som de även själva använder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är viktigt att få ett helhetstänk. Mallen är framför allt ett stöd för de sociala frågorna, som inte har varit lika prioriterade som de miljömässiga. Min förhoppning är att de krav som ställs ska bli mer heltäckande och att vi inte längre pratar om ”hållbarhet och sociala frågor” eller ”hållbarhet och miljö”. Agenda 2030 täcker både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, och det är viktigt att vi får ihop det, säger Kristin Tallbo, Adda Inköpscentral, som utarbetat dokumentet.

Fungerar för de flesta

Mallen är framtagen för inköpscentralens egen verksamhet, men finns att ladda ned gratis på nätet och fungerar för de flesta verksamheter. Så här säger Kristin Tallbo om Agenda 2030-mallen:

– Analysmallen är gjord utifrån Adda Inköpscentralens behov. Vi är en privat aktör i offentlig sektor och vissa skrivningar går inte att kopiera rakt av för till exempel en kommun. Det gäller framför allt barns rätt i upphandling och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Annars kan den helt klart användas av alla.

Täcker in Agenda 2030

Fakta

Flera mallar

  • Checklista hållbarhet
  • Agenda 2030-analys
  • Landriskanalys
  • Riskanalys hållbara leveranskedjor

Analysmallen för Agenda 2030 är uppdelad i 16 hållbarhetsaspekter och täcker in alla globala mål. Den är utformad som ett arbetsdokument.

– Man laddar ned och fyller i rutorna.

Dokumentet innehåller bland annat en riskbedömning där upphandlare och hållbarhetsspecialister ska få hjälp att avgöra om det ä rrelevant att ställa krav utifrån den aktuella hållbarhetsaspekten. Risken skattas på en skala från noll till fem. Allt som bedöms ha riskpoäng tre och uppåt är imprden där det är relevant att ställa krav.

Inspiration från Coop

För att resultatet ska bli tydligt visas det i ett spindeldiagram.

– Upplägget bygger på Coops hållbarhetsdeklaration. Vi har kopierat deras idé, vår riskbedömning och spindeldiagrammet ser lite annorlunda ut men idén är densamma, säger Kristin Tallbo.

Spindeldiagrammet visar riskerna. Därefter är det dags att räkna ut allvarlighetsgraden.

– Du tar alla som fått från tre riskpoäng och uppåt och gör en allvarlighetsbedömning. På det viset får du en prioritering. Man bör ställa krav på allt över tre, men om man inte har resurser att följa upp alla krav så bör man fokusera på dem med högst prioritering, säger Kristin Tallbo.

Checklista för affärsanalys

Fakta

Adda inköpscentral

Adda Inköpscentral upphandlar ramavtal och dynamiska inköpssystem till kommuner, regioner och deras bolag. Företaget hette tidigare SKL Kommentus.

Men innan det är dags för förstudien görs ofta en affärsanalys. För att få med hållbarhetsaspekten redan där, har Adda Inköpscentral tagit fram en checklista för hållbarhet. Även den finns att ladda ned från hemsidan.

Områden som omfattas är sociala frågor i Sverige, internationella frågor (till exempel hållbara leveranskedjor), miljöhänsyn, klimatpåverkan, djuromsorg och samhällspåverkan (till exempel ekonomisk brottslighet).

Mallarna finns allt ladda ner här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.