KD: ”Fasa ut deponeringen av sopor i Europa”

EU-val Den 26 maj är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Kristdemokraternas toppkandidat till EU-valet, Sara Skyttedal, om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i EU.

KD: ”Fasa ut deponeringen av sopor i Europa”
Twitter

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att lyfta på EU-nivå?

– Hur Europa skall få med sig omvärlden vad gäller klimatomställningen. EU har idag världens mest kraftfulla klimatverktyg, EU:s handel med utsläppsrätter. Istället för revolutionerande nya förslag tror vi mycket handlar om att fortsätta arbeta med detta. Låt utsläppshandeln omfatta fler sektorer. Få med omvärlden i utsläppshandeln på internationella flygningar, säger Kristdemokraternas toppkandidat till EU-valet, Sara Skyttedal.

Vi har förstått att cirkulär ekonomi är centralt för EU framöver. Vilka förslag har ditt parti inom området?

– Det viktigaste är att fasa ut deponeringen av sopor i Europa. Viktiga steg har redan tagits, men utvecklingen går för långsamt. Och uppföljningen av fattade beslut fungerar inte alltid som de ska, säger Sara Skyttedal.

Hur ser partiet på EU:s satsningar för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– Det viktigaste EU-målet för att uppfylla Parisavtalet är EU-kommissionens förslag om klimatneutralitet till 2050, det måste nu bli verklighet. För det krävs fortsatt utveckling av elektrifiering av transportsektorn, utveckling av utsläppshandelssystemet och nedskärning av Europas kolkraftverk, säger Sara Skyttedal.

Vilka förslag har partiet som handlar om klimat, inför nästa mandatperiod?

– Det viktigaste handlar om utsläppsrätterna. Det sker en utvärdering av dessa 2023, vi tror att det då är helt nödvändigt att låta fler sektorer ingå. EU måste också bli mycket mer offensivt när det handlar om klimatdiplomati. Att få med omvärlden på den gröna omställningen måste bli en huvudfråga för den gemensamma utrikespolitiken, kommenterar Sara Skyttedal.

Hur tänker du eller ditt parti rösta vad gäller förslag till avgifter för tunga fordon, som är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden?

– Vi inser att det kommer vara svårt att hålla mot, men vår grundinställning är att ett system med kilometerskatt vore dåligt för Sverige. Sverige är EU:s mest avlånga land och har väldigt långa avstånd till den europeiska marknaden. I Europaparlamentet verkar man dessutom vilja driva på för kilometerskatt för bussar, vilket är feltänkt – det blir en straffskatt för samåkning. Omställningen behöver istället handla om den tekniska utvecklingen, utsläppskrav, biobränsle och elektrifiering, berättar Sara Skyttedal.

Vilka förslag har partiet vad gäller hotet mot biologisk mångfald?

– När det gäller de marina ekosystemet så måste Europa fortsatt leda utvecklingen vad gäller åtgärder mot skräp i våra hav. Vi tror ett gemensamt pantningssystem för plastflaskor i Europa vore ett naturligt nästa steg. Det handlar också om ett hållbart fiske, här behöver exempelvis utkastförbudet följas upp på ett bättre sätt.

– Vad gäller ekosystemet på land så har EU redan världens mest långtgående kemikalielagstiftning, här tror vi den viktigaste åtgärden är att prioritera forskning så miljövänligare alternativ till exempelvis bekämpningsmedel kan tas fram. Vi vill värna de öppna betade hagmarkerna. Näst efter den tropiska regnskogen är hagmarkerna den mest artrika biotopen på jorden, säger Sara Skyttedal.

Vilka förslag har du, partiet eller partigruppen vad gäller hormonstörande ämnen?

– Under alliansregeringen stämde Sverige EU-kommissionen för att ha varit för långsamma med att besluta om kriterier för hormonstörande ämnen. Sen efter många om och men föreslog kommissionen kriterier, som stoppades för att de inte ansågs bra nog. Vi tycker det är olyckligt. Det är viktigt för Sveriges bönder och lantbrukare att ett fungerande och långsiktigt hållbart regelverk kommer på plats, avslutar Sara Skyttedal.

Läs mer om vad övriga partier tycker inför EU-valet nedan:

Centerpartiet vill se höjda energimål i EU

Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet

MP: ”EU behöver öka takten väsentligt för att vi ska nå klimatmålen”

Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”

Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna

Socialdemokraterna: Stor utmaning att stärka EU:s energilagstiftning

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.