Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker

EU-val På söndag är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Vänsterpartiet, som berättar om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i EU. 

Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker
Shutterstock

Enligt Vänsterpartiet är klimatet, tågpolitiken och den biologiska mångfalden tre frågor som borde prioriteras högt i EU.

Inom klimatet vill Vänsterpartiet att EU ska ha skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol. Europeiska investeringsbanken bör omvandlas till klimatinvesteringsbank och upphöra med fossila placeringar.

Vänsterpartiet vill också att utarmningen av den biologiska mångfalden ska bromsas och att näringar ska bedrivas ekologiskt hållbart för friska ekosystem. Ökade satsningar på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi är också miljöfrågor som Vänsterpartiet vill driva vidare i EU.

Enligt Vänsterpartiet ska det bli billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis tåg före flyg. De vill se en samlad europeisk tågpolitik.

Förbjuda hormonstörande ämnen i leksaker

Vänsterpartiet vill att EU ska förbjuda hormonstörande och allergiframkallande ämnen i alla leksaker. Medlemsländerna ska kunna gå före med nationella förbud mot farliga kemikalier.

EU bör skyndsamt implementera kriterierna för hormonstörande ämnen i miljögiftslagstiftningen Reach och samtliga produktlagstiftningar.

Tydligare krav på cirkulär ekonomi

Vänsterpartiet vill ha en tydligare standardisering av det material som släpps ut på marknaden. De anser också att det behövs tydligare krav på produktdesign och att programmering för förkortad livslängd på elektronik bör förbjudas.

Vänsterpartiet tycker att EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi och plaststrategin innehåller för få konkreta förslag på hur ekonomin ska kunna bli mer kretsloppsorienterad.

Källan till utsläppen får betala

Vänsterpartiet tycker att de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna – inte de som redan drabbats hårt av åtstramningar och ökade klyftor. Vänsterpartiet vill att EU ska sätta betydligt högre mål för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi. De vill också att kolkraften i EU ska vara helt utfasad till år 2030.

Vänsterpartiet vill avskaffa EU:s miljö- och klimatskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt.

Inom denna mandatperiod vill Vänsterpartiet att EU ska omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank. De vill också att nya bilar som drivs med fossila bränslen inte ska få säljas i EU efter 2025.

Avgifter för tunga fordon

Förslaget om avgifter för tunga fordon är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden. Vänsterpartiet vill att medlemsländer ska införa avståndsbaserade vägavgifter för tung trafik.

De anser att varje land ska ha möjlighet att införa sådana avgifter och differentiera dessa geografiskt dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels utifrån områden där det finns respektive saknas alternativ till vägtransporter.

Läs mer om vad övriga partier tycker inför EU-valet nedan:

Centerpartiet vill se höjda energimål i EU

Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet

MP: ”EU behöver öka takten väsentligt för att vi ska nå klimatmålen”

Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”

Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna

Socialdemokraterna: Stor utmaning att stärka EU:s energilagstiftning

KD: Fasa ut deponeringen av sopor i Europa

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.