Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet

EU-val Den 26 maj är det dags för EU-val i Sverige. Miljö & Utvecklig startar en följetong där vi frågar de olika partierna om vilka miljöfrågor och åtgärder de till lyfta i EU. Näst på tur är Sverigedemokraterna.

Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet
Creative Lab / Shutterstock.com
Jessica Stegrud (SD), andranamn på SD:s Europavallista. FOTO: Twitter

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att lyfta på EU-nivå tycker ni?

– EU står för knappt en tiondel av världens utsläpp av växthusgaser och är en icke oviktig global aktör, så klimatfrågan ligger högt upp på dagordningen. Andra viktiga frågor, exempelvis hantering av kemikalier, berör den inre marknaden och hanteras också på EU-nivå. Vad gäller jakt- och skogsfrågor så ska makten helst återföras till medlemsländerna, säger Jessica Stegrud (SD), andranamn på SD:s Europavallista.

Vi har förstått att cirkulär ekonomi är centralt för EU framöver. Vilka förslag har SD inom området?

– En fungerande miljöpolitik förutsätter en livskraftig cirkulär ekonomi, där Sverige har kommit en bra bit på vägen. Med tanke på den inre marknaden har EU en viktig roll att fylla, bland annat när det gäller utformning av förpackningar. Stora delar av unionen ligger också långt efter när det kommer till återvinning och deponering, där har EU en roll att spela, menar Jessica Stegrud.

Hur ser partiet på EU:s satsningar för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– Sverigedemokraterna har ställt sig bakom EU:s ambition att minska utsläppen med 40 procent från 1990 till 2030. Detta mål bör uppfyllas och utvärderas innan man formulerar nya. Man ska samtidigt komma ihåg att det är medlemsstaterna själva som ska ta ansvaret för att uppfylla sina mål, säger Jessica Stegrud.

Vilka förslag har partiet som handlar om klimat, inför nästa mandatperiod? Om de är många, vilka är de viktigaste förslagen?

– Sverigedemokraternas klimatpolitik står på tre ben, nämligen ökade internationella insatser, forskning och utveckling och ett bevarande av kärnkraften. Vi bidrar gärna till export av fossilfri svensk elektricitet, kärnkraftsteknologi eller annan miljövänlig teknik, men i slutändan bestämmer respektive medlemsland över sin energipolitik, berättar Jessica Stegrud.

Hur tänker du eller ditt parti rösta vad gäller förslag till avgifter för tunga fordon, som är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden?

– Om frågan avser det färdigförhandlade förslaget om utsläpp från lastbilar så är vi nöjda med att kompromissförslaget efter förhandling ligger väldigt nära kommissionens förslag. Troligen kommer vi att rösta ja till förslaget när det kommer till plenum, säger Jessica Stegrud.

Vilka förslag har partiet vad gäller hotet mot biologisk mångfald?

– Biologisk mångfald ser vi som en nationell fråga, men det är väldigt viktigt att försöka bevara småskaligt jordbruk över hela Sverige – och i Europa i ett lite större perspektiv. De enskilda medlemsländerna brukar ha ett stort engagemang för detta och besitter dessutom bäst kunskaper om sina egna förhållanden, menar Jessica Stegrud.

Vilka förslag har du, partiet eller partigruppen vad gäller hormonstörande ämnen?

– Vad gäller kemikaliepolitiken anser vi generellt att kemikalier ska bedömas konservativt, alltså att man ska minimera riskerna för ekosystemen och människors hälsa. Men vi står inte bakom svepande förbud av stora grupper ämnen, avslutar Jessica Stegrud.

Läs mer: Temperaturökning i Sverige dubbelt så stor som globalt

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.