EU-svepet: Energikrisen, veganmat och sjöfartens omställning

EU I EU-svepet kan du läsa om veckans viktigaste nyheter inom klimat - och miljöområdet på EU-nivå.

• Så vill EU-kommissionen lösa energikrisen
• Laddpooler var 60 kilometer kan bli verklighet
• Omröstning om sjöfartens omställning
• Så mycket minskade EU-ländernas koldioxidutsläpp
• Nya fiskekvoter för Östersjön
• Tyck till om lagförslag om veganmat

EU-svepet: Energikrisen, veganmat och sjöfartens omställning
Nu kan allmänheten tycka till om ett nytt lagförslag om veganmat. Foto: Adobe Stock.

Energikrisen och de höga elpriserna står fortfarande högt upp på agendan inom EU. Nu har kommissionen lagt fram ytterligare ett krispaket som ska hjälpa utsatta företag och hushåll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Förslår EU-gemensamma gasinköp

I paketet ingår förslag om ökat samarbete mellan medlemsländerna. För att motverka att länderna bjuder över varandra, föreslår kommissionen gemensamma gasinköp. I händelse av försörjningsbrist av gas vill kommissionen även att medlemsstaterna genom en ny mekanisk ska kunna få tillgång till gas av andra länder. Därtill föreslår kommissionen ett dynamiskt pristak på naturgas.

– Vi kommer att införa en tillfällig mekanism för att begränsa överpriser i vinter, samtidigt som vi tar fram ett nytt riktmärke så att flytande naturgas kommer att handlas till ett mer rättvist pris, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på tisdagen när hon presenterade krispaketet.

2023 års friskekvoter i Östersjön klubbade

På måndagen klubbade ministerrådet fiskekvoterna i Östersjön för 2023. I stora drag följer beslutet EU-kommissionens förslag om fortsatt begränsat fiske i Östersjön, med förbud mot riktat fiske av torsk, sill och lax i hela eller delar av Östersjön. Beslutet grundar sig på bedömningar från de vetenskapliga råden.

Kritik mot kvoterna för strömming

Samtidigt väcks stark kritik mot beslutet, som också innebär att strömmingsfisket tillåts öka med 32 i centrala Östersjön, vilket är ett undantag från kommissionens förslag på 14 procent. Kritiken grundar sig på bristen på stor strömming i Östersjön.  

– Ser man till det småskaliga fisket kan det här bli förödande. När vi provfiskar får vi ju bara små strömmingar på högst 15 centimeter, den större strömmingen finns knappt, säger David Jonsson som är länsfiskekonsulent i Västernorrland till SVT Västernorrland.

Beslutet om att öka kvoten för strömming grundar sig på bedömningar från Internationella havsforskningsrådets, ICES, som menar att den totala mängden strömming är god. Samtidigt menar ICES att det saknas kunskap i frågan vad gäller beståndens ålders – och storleksstruktur samt hur de hänger ihop. Därför åtar sig nu ICES, tillsammans med EU-kommissionen och medlemsländerna och ICES, uppdraget att förbättra kunskapsläget.   

Så mycket ökade EU:s utsläppen efter coronapandemin

EU-länderna ökade sina koldioxidutsläpp med 6,5 2021 jämfört med 2020, enligt Internationella energibyråns årliga rapport som sammanställer koldioxidutsläppen från världens länder.

Orsaken till ökningen är enligt rapporten återhämtningen efter coronapandemin, som gjorde till att utsläppen minskade med 10,8 procent 2020. Jämfört med 2019, alltså året innan pandemin, minskade utsläppen med 5 procent i EU:s 27 länder. Jämfört med 1990 har utsläppen minskat med 27,3 procent.

Tyck till om lagförslag om veganmat

Ska det finnas en lag om att det alltid ska finnas veganalternativ på privata och offentliga restauranger? Det kan allmänheten nu tycka till om i ett nytt europeiskt medborgarinitiativ. Organisatörerna bakom lagförslaget menar att det ligger i linje med människors växande medvetenhet om djurens rättigheter och skulle kunna bidra till att bekämpa klimatkrisen genom att öka konsumtionen av växtbaserade livsmedel och minska livsmedelskostnaden.

Om initiativet får mer än en miljon underskrifter från minst sju medlemsstater inom ett år måste EU-kommissionen ta upp frågan.

Laddstationer var 60 kilometer kan bli verklighet

På onsdageftermiddag väntas parlamentet rösta om att laddstationer för elbilar ska placeras ut var 60:e kilometer och, att tankningsstationer för vätgas ska finnas utplacerade var 100:e kilometer. Enligt förslaget, som kommer från transportutskottet, ska laddningsstationerna vara tillgängliga för alla, oavsett bilmärke.

Omröstning om förnybara bränslen inom sjöfarten

Utöver laddningsstationerna, väntas parlamentet också rösta om nya regler för koldioxidsnåla och förnybara bränslen inom sjöfarten. Reglerna handlar om krav på fartyg som ankommer till eller avgår från EU:s hamnar.

Förslaget innebär också att sjöfartssektorn ska minska sina utsläpp av växthusgaser med två procent senast 2025, 20 procent senast 2035 och 80 procent senaste 2050.

Arbetet med lagstiftningen leds av den svenska moderaten Jörgen Warborn. Miljö & Utveckling pratade med honom i samband med att han presenterade förslaget. Läs hela intervjun här.

Ny handlingsplan för ett grönare energisystem

En ny handlingsplan, som EU-kommissionen presenterade på tisdagen, syftar till att bidra till en effektivare användning av energiresurser, underlätta integreringen av förnybara källor i energinätet och sänka kostnader för europeiska konsumenter och energiföretag.

Kommissionen föreslår bland annat nya digitala verktyg och tjänster som ska hjälpa konsumenter att öka kontrollen över sin energianvändning, ett miljömäkrningssystem för datacentraler samt krav på energimärkning för datorer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.