EU-svepet: Skärpta krav på kolinlagring, CSRD och höjda klimatmål

EU I EU-svepet kan du läsa om veckans viktigaste EU-nyheter inom klimat – och miljöområdet.

• Skärpta krav på kolinlagring i skog och mark
• EU:s klimatmål höjs till 57 procent
• Så vill EU motverka illegal handel med vilda djur
• EU:s energiutskott vill påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor
• Timmermans stödjer utfasning av fossila bränslen
• Snart dags för företag att anpassa sig till CSRD

EU-svepet: Skärpta krav på kolinlagring, CSRD och höjda klimatmål
EU-svepet vecka 46. Foto: Adobe Stock.

EU skärper krav på kolinlagring i skog och mark

Sent på torsdagskvällen förra veckan enades EU:s medlemsländer och Europaparlamentet om skärpta krav på kolinlagring från skog och mark, i den så kallade LULUCF-förordningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Överenskommelsen innebär att kolinlagringen från skog och mark inom EU ska öka med 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030, vilket är en ökning med 15 procent. För Sveriges del innebär överenskommelsen att koldioxidupptaget ska vara 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter högre jämfört med dagens koldioxidupptag.

– För första gången tar denna lagstiftning gemensamt hänsyn till biologisk mångfald och klimatkrisen. Medlemsländerna kommer också att behöva ta hänsyn till principen om att inte göra någon betydande skada, sade Ville Niinistö i ett uttalande i samband med att överenskommelsen offentliggjordes.

Den svenska parlamentsledamoten Heléne Fritzon (S) är däremot inte helt nöjd med utgången.

– Vi är bekymrade. Jag hade gärna sett att man haft en större förståelse för ett aktivt och hållbart skogsbruk. Det är viktigt att man ser skogen som en tillgång, inte bara som en kolsänka, säger hon till Europaportalen.

LULUCF-förordningen fastställer hur utsläppen och kolsänkorna inom områdena markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ska inkluderas i EU:s klimatmål.

Överenskommelsen är det tredje förslaget i EU:s klimatpaket Fit for 55 som godkänns. Det första förslaget som klubbades var säljstopp för nya fossilbilar till 2035. Det andra handlade om strängare regler för hur mycket varje medlemsland ska minska sina utsläpp.

EU höjer sina klimatmål till 57 procent

I samband med att kraven för kolinlagring från skog och mark offentliggjordes konstaterade även Pascal Canfin, ordförande i EU-parlamentets miljöutskott, på sin Twitter att det innebär att EU:s mål om att nå en utsläppsminskning med 55 procent till 2030 kan höjas till 57 procent. Ett påstående som EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans bekräftade i samband med sitt besök på COP27 i Sharm el-Sheihk.

– EU kommer att överträffa sin ursprungliga plan med att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030. I stället kommer EU att minska sina utsläpp med 57 procent, sade han till COP27-deleganterna enligt Euractive.

Beskedet möttes dock av kritik då flera menade att EU:s åtaganden inte sträcker sig tillräckligt långt.

– Denna lilla ökning som tillkännagavs i dag vid COP27 gör inte rättvisa åt uppmaningarna från de mest utsatta länderna vid frontlinjen, sade bland annat Chiara Martinelli, från Climate action network Europé enligt TT.

Så vill EU motverka illegal handel med vilda djur

Enligt EU-kommissionen bidrar den svarta marknaden för illegal handel med vilda djur till utrotning av arter, förlust av biologisk mångfald och främjar zoonotiska sjukdomar. För att motverka detta vill nu kommissionen nu införa strängare åtgärder.

Bland annat föreslår kommissionen att stärka den rättsliga ramen för handel av vilda djur, utveckla tillsynen och förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och länder utanför EU.

EU:s energiutskott vill påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, ITRE, röstade på måndagen igenom om ett förslag som ska skynda på processen att bevilja tillstånd för utbyggnad av förnybara energikällor i EU.

Förslaget ska göra det svårare att på laglig grund invända mot att nya anläggningar för förnybar energi byggs. Förslaget innehåller också en skyldighet för EU-länderna att se till att tillstånd att installera solenergiutrustning på byggnader levereras inom tre månader. 

Förslaget är en del av planen Repower-EU som syftar till att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen. 

EU stödjer utfasning av fossila bränslen

EU stödjer ett förslag från Indien om att fasa ut användningen av fossila bränslen. Det meddelade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans under en presskonferens på COP27, enligt nyhetsbyrån Euractive.

På COP26 i Glasgow förra året enades man om att fasa ut användningen av kol. I sitt förslag vill Indien, som är världens näst största inköpare av kol, att länderna ska gå längre genom att fasa ut alla fossila bränslen.

– Vi måste se till att denna uppmaning inte förminskar de tidigare överenskommelserna vi hade om att fasa ut kol. Om det kommer utöver vad vi redan kom överens om i Glasgow, kommer EU att stödja detta förslag, sade Frans Timmermans under presskonferensen.

Snart dags för företag att anpassa sig till CSRD

Från och med nästa år kommer många företag att behöva jobba hårdare med sin hållbarhetsredovisning. På torsdagen röstade EU-parlamentet nämligen igenom det uppdaterade direktivet för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Enligt EU-parlamentet ska de nya kraven sätta stopp för greenwashing, stärka den sociala marknadsekonomin och lägga grunden till en global standard för hållbarhetsrapportering.  

 Skärpningarna innebär att företag nu ska rapportera enligt en gemensam standard. Hållbarhetsrapporterna ska även bestyrkas av revisor. Idag omfattas omkring 12 000 företag av rapporteringskraven. Nu kommer runt 50 000 företag att träffas.

Den 28 november väntas det nya direktivet antas av Europeiska rådet. De nya reglerna ska tillämpas av de största företagen från och med 2024. Från 2026 omfattas även noterade små och medelstora företag. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.