EU-svepet: Expertgrupp lägger fram nya rekommendationer för taxonomin

EU En ny solcellsallians ska påskynda utbyggnaden av solenergi, EU:s expertgrupp för taxonomin lägger fram nya rekommendationer och en ny rapport från EEA lyfter hur erfarenheter från coronapandemin kan hjälpa till i omställningsarbetet. Läs om det och mycket mer i vecknas EU-svep.

EU-svepet: Expertgrupp lägger fram nya rekommendationer för taxonomin
EU-svepet lyfter veckans viktigaste EU-nyheter. Foto: Adobe Stock.

Rapport: Så kan erfarenheter från coronapandemin kan hjälpa till i omställningsarbetet

Europeiska städer har en unik möjlighet att påskynda sitt hållbarhetsarbete i samband med återanpassning efter covid-19. Det slår den Europeiska miljöbyrån (EEA) fast i en ny studie om urban hållbarhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapportens författare lyfter bland annat att pandemin visat på vikten av social jämlikhet. Därför menar författarna att städer behöver se till att nya gröna lagar och regler inte drabbar socialt utsatta grupper. Rapporten lyfter även att pandemin visat på att städer är flexibla och öppna för förändring när det gäller planering och förvaltning. Att ta fasta på det menar författarna är en viktig nyckel i omställningsarbetet.

Allians ska påskynda utbyggnaden av solenergi

En ny solcellsallians ska påskynda utbyggnaden av solenergi i hela Europa, meddelade EU-kommissionen på tisdagen. Alliansen ska sammanföra industriella aktörer, forskningsinstitut, konsumentföreningar och andra intressenter och syftar till att skala upp tekniken för tillverkning av solcellsprodukter.

Alliansen är en del av EU:s solenergistrategi som antogs i maj 2022 och som ska hjälpa EU att nå över 320 GW nyinstallerad solcellskapacitet år 2025, och nästan 600 GW år 2030. I ett pressmeddelande hänvisar kommissionen till liknande allianser som de menar varit framgångsrika. Bland annat lyfter de att batterialliansen spelat en viktig roll för att se till att Europa kan möta upp till 90 procent av sin efterfrågan med batterier tillverkade i Europa.

Miljöorganisationer vill se en stark och transformativ social klimatfond

Den sociala klimatfonden måste vara stark och transformativ. Det skriver 38 miljöorganisationer i ett öppet brev som bland annat riktar sig till EU-kommissionens ordförande Frans Timmermans. Förslaget om en social klimatfond är en del av EU:s Fit for 55-paket och just nu pågår det triologiförhandlingar om förslagets slutgiltiga utformning.

I det öppna brevet hänvisar organisationerna till det höga priset på el, och menar att många hushåll inte har råd att värma upp sina hus. Samtidigt lyfter de att Europa står inför en klimatkris och menar att EU måste klara av att hantera två kriser parallellt.  

Organisationerna uppmanar EU:s politiker att se till att den sociala klimatfonden har en ambitiös och motståndskraftig budget på minst 72,2 miljarder euro under åtta år.

”Ambitiösa sociala åtgärder behövs för att stödja utsatta hushåll och drabbade arbetstagare för att säkerställa en rättvis övergång. Klimatförändringen skadar redan människors hälsa och levnadsvillkor. Om inget görs för att mildra det kommer dess effekter att belasta framtida generationer hårt” skriver organisationerna i brevet.

Så vill EU:s expertgrupp för taxonomin förbättra användarbarheten

I en ny rapport pekar EU:s expertgrupp för taxonomin på att EU-kommissionen bör harmonisera taxonomin bättre med andra EU-förordningar.

Rapporten innehåller en översikt över den första implementeringsfasen av taxonomin samt specifika rekommendationer till EU-kommissionen för att förbättra användbarheten. Däremot utgör rapporten inte vägledning för marknadsaktörer eller juridisk tolkning av reglerna. Läs hela rapporten här.

Parlamentet vill stärka havsförvaltningen

Inför FN-mötet COP27 i november har EU-parlamentet antagit en resolution om att stärka havsförvaltningen och skyddet av den marina biologiska mångfalden.

I resolutionen framgår det att parlamentet vill att EU ska vara ledande när det gäller att skydda, återställa och öka medvetenheten om havets roll för en levande planet.

Vidare meddelar ledamöterna att de är besvikna över att FN:s föredrag om det fria havet inte antogs vid den femte regeringskonferensen som hölls i New York i augusti. Mötet avslutades efter två dagar utan någon överenskommelse. Nu uppmanar ledamöterna EU-kommissionen och medlemsstaterna att återuppta förhandlingarna.

Slutomröstning om långlivade organiska föroreningar

Förra veckan var det slutomröstning i EU-parlamentet om den så kallade POP-förordningen, om strängare regler för långlivade organiska föroreningar. Ledamöterna slog bland annat fast att nya kemikalier ska läggas till på listan över farliga ämnen.

Hon tar över efter Jytte Guteland

Carina Ohlsson (S) blir Socialdemokraternas nya Europaparlamentariker. Hon ersätter därmed Jytte Guteland (S), som blivit invald i riksdagen. Carina Ohlsson kommer ta plats i det särskilda utskottet för covid-19 pandemin samt suppleant i utskottet för utrikesfrågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Det är fortfarande oklart vem som kommer att ta över Jytte Gutelands plats i miljöutskottet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.