Så mycket vill svenskarna förändra sitt liv för klimatet

Klimat Minska energianvändningen, dra ner på konsumtionen och äta mindre kött. Det är några av de åtgärder som 43 procent av svenskarna planerar för att minska sin klimatpåverkan. Däremot vill inte lika många ändra sina resvanor, visar en ny undersökning.

Så mycket vill svenskarna förändra sitt liv för klimatet
Få svenskar planerar att ändra sina resvanor för klimatet. Foto: Adobe Stock.

I undersökningen, som revisor – och konsultbolaget Pwc står bakom, har 1137 svenskar i åldrarna 18-79 svarat på frågor om hur mycket de planerar förändringar för klimatet under 2023. Pwc har genomfört undersökningen med stöd av Sifo och Kantar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Resultatet visar att 43 procent av deltagarna planerar förändringar för att minska sin klimatpåverkan. Bland annat genom att minska energianvändningen, dra ner på köp av kläder, möbler och hemelektronik, äta mindre kött och handla mer second hand.

Fakta

Svenska folkets fem vanligaste förändringar för klimatet under 2023

  • Minska energianvändningen i bostaden, 47 procent
  • Dra ner på mina köp av kläder, möbler och hemelektronik, 41 procent
  • Minska mitt matsvinn, 37 procent
  • Äta mindre kött och mer vegetariskt, 30 procent
  • Handla mer second hand, 25 procent

– Det är tydligt att svenskarna tänker anpassa sin livsstil nästa år med hänsyn till klimatet. Kvinnorna går i främsta ledet, där så många som 51 procent planerar förändringar, säger Sofia Leffler Moberg, som är hållbarhetsspecialist på PwC Sverige i en kommentar.

Visar skillnader mellan olika åldrar

Utöver skillnaden mellan kvinnor och män, har undersökningen tittat på åldersmässiga skillnader. Enligt svaren planerar yngre personer i högre utsträckning att ställa om konsumtionen, matvanorna och sparandet till förmån för klimatet.

– Både näringsliv och privatpersoner måste ta fler steg mot en cirkulär ekonomi. Därför är det glädjande att en yngre generation tar ett större ansvar för att använda och återbruka våra resurser på ett smartare sätt, säger Sofia Leffler Moberg i en kommentar.

Få planerar att ändra sina resvanor

När det kommer till att ställa om sitt resande är det dock färre svenskar som planerar att göra förändringar. Endast 14 procent uppger att de planerar att dra ner på flygresorna eller välja kollektivtrafik framför bil.

Vidare visar undersökningen att ambitionerna skiljer sig beroende på var i landet man bor. Stockholmare, 18 procent, är mest benägna att minska flygresandet. Motsvarande siffra för göteborgare är åtta procent, och fem procent för malmöborna.

– Det är ändå positivt att cirka hälften av de som inte kommer göra några förändringar upplever att de redan lever klimatsmart. Samtidigt behöver vi skapa lösningar som är attraktiva även för de personer som inte tror att deras insats hjälper eller som idag inte vill ändra sitt sätt att leva. Det är tillsammans som vi kan klara de utmaningar som vårt samhälle står inför, avslutar Sofia Leffler Moberg.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.