”Nedstängning får konsekvenser för social hållbarhet”

Coronapandemin Michael Johansson, avdelningschef hållbar utveckling i Lysekils kommun, jobbar i vanliga fall utåtriktat med alla tre hållbarhetsbenen. Men nu ingår han i kommunens krisledningsstab och får lägga mer fokus på omvärldsbevakning och beslutsstöd.

”Nedstängning får konsekvenser för social hållbarhet”
Michael Johansson, Lysekils kommun.

I Lysekils kommun på västkusten arbetar Michael Johansson som chef för avdelningen för hållbar utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vår avdelning har ett strategiskt uppdrag att leda, stödja och samordna förvaltningarnas arbete ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi jobbar med alla tre hållbarhetsaspekterna, inom bland annat områdena folkhälsa, integration, miljö, näringsliv, besöksnäring och infrastruktur på strategisk nivå. Det är en väldigt utåtriktad verksamhet både gentemot företag och föreningsliv, och mot civilsamhället i stort, säger han.

Fått helt nya arbetsuppgifter

Men sedan coronapandemin bröt ut har hans arbete inte varit sig riktigt likt. Bland annat har avdelningen tagit fram ett stödprogram till det lokala näringslivet.

– Vi är i många avseenden en besöksnäringskommun, och besöksnäringen finns bland dem som fått ta första och värsta smällen i det här. Kommunen går in och gör vissa åtgärder för att underlätta. Vi tillåter uteserveringar tidigare än vanligtvis, och har infört hyresbefrielse och hyresreduktion för de drabbade företag som hyr av kommunen och det kommunägda fastighetsbolaget Lysekilsbostäder, bland annat.

Uppdrag: Säkra material

Kommunen har också sett till att erbjuda information om smittan på somaliska och arabiska, och har öppnat ett särskilt telefonnummer dit den som vill veta mer kan höra av sig. Andra insatser fokuserar på att säkra tillgången på material för samhällsviktig verksamhet, till exempel skyddsutrustning.

Är det saker som du vanligen jobbar med som har fått stå tillbaka?

– Ja, så är det, men jag ingår i krisledningsstaben så det här är ändå en del av mina arbetsuppgifter. Men mycket av det ordinarie arbetet skjuts på framtiden, som att ta fram rapporter. Det har av naturliga skäl lägre prioritet nu.

Vad kan man lära sig av coronakrisen, tror du?

– Rent generellt tror jag att samhället i stort kommer att lära sig otroligt mycket, inte minst ur ett beredskapsperspektiv där man får konstatera att vi i landet inte haft tillräckligt goda beredskapslager.

– Personligen är jag väldigt glad att vi i kommunen sedan ungefär 1,5 år tillbaka tränat aktivt på krisledning, har genomfört mycket övningar och tagit fram rutiner. Vi var väl rustade på det sättet. Det är fel tillfälle att träna när det är skarpt läge.

Plus för små kommuner

Michael Johansson ser en fördel i att vara en liten kommun.

– I en sådan här situation kan småskaligheten vara en fördel. Det blir på något sätt hanterbart ändå, säger han.

Kommer det här att påverka hållbarhetsarbetet framåt, tror du?

– Ja, det tror jag… Men den väg som vi har valt i Sverige innebär mycket mindre radikala mått och steg än i andra delar av världen. Personligen så tror jag att det är rätt strategi. Man vet ju att när man stänger ner ett samhälle ökar våld i nära relationer och annat som får stora effekter på den sociala hållbarheten på sikt. Där tror jag att vi kommer att klara oss bättre än länder som valt en tuffare väg.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.