Föroreningen TFA samlas i Vättern

Kemikalier Ämnet TFA bedöms öka med över 100 kilogram per år i Vättern. Det kommer från moderna köldmedier och bryts inte ned.

Föroreningen TFA samlas i Vättern
Maria Björnsdotter har undersökt vattenprover från Vättern och hittat TFA. Foto: Jesper Mattsson

När kemikalier från till exempel kylskåp och lufkonditioneringsanläggningar bryts ned bildas nya ämnen, som TFA (trifluorättikasyra). Dessa ämnen har nu forskaren Maria Björnsdotter vid Örebro universitet hittat i Vättern. Det är kemikalier som till exempel HFC-134a som orsakar föroreningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

TFA ökar med över 100 kilo per år i Vättern

Hon har i sin forskning konstaterat att TFA, som inte bryts ned, tillförs Vättern med ungefär 120 till 170 kilogram per år.

– Vi ser att en stor del kommer från regn jämfört med vad som kommer via tillrinnande vatten, ungefär hälften, säger Maria Björnsdotter som nyligen doktorerat med en avhandling i frågan.

Koncentrationerna ökar

En stark misstanke är att även den TFA som kommer via vattendragen har sitt ursprung i regnvatten. Koncentrationerna ligger långt under skadliga nivåer idag, men eftersom ämnet inte bryts ned ökar koncentrationen sakta men säkert.

– Försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas när det gäller kemikalier som är långlivade i miljön. Dessa renas dessutom inte bort från dricksvatten med de metoder som vanligtvis används och därför finns det en risk att dricksvatten kontamineras, säger Maria Björnsdotter, och fortsätter:

– Det vore bra med alternativa köldmedier som inte bryts ner till TFA för att minska utsläppen, men även att utveckla vattenreningsmetoder som effektivt och ekonomiskt renar vatten från den här typen av kemikalier.

Eftersom ämnet färdas i atmosfären hjälper det inte med lokala förbud i Sverige, utan frågan måste hanteras globalt.

Blev du förvånad över dina resultat?

– Ja, och nej. Av tidigare forskning så misstänkte vi att en stor del av TFA kommer via regn. Däremot var jag nog lite förvånad över hur mycket det är.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste