Förändrat körbeteende minskar mikroplast från bildäck i miljön

Transport Genom att exempelvis förändra sitt körbeteende eller ha rätt lufttryck och hjulinställningar, går det att minska mängden mikroplast från bildäck i miljön. Därför är det viktiga åtgärder som bör prioriteras enligt en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Förändrat körbeteende minskar mikroplast från bildäck i miljön
Foto: Katja Kircher, VTI

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har i en kartläggning tittat på hur styrmedel och åtgärder kan minska mängden mikroplast från däck- och vägslitage. Målet har varit att se vilka åtgärder som är mest effektiva och som bör prioriteras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Anledningen till vårt fokus på däck är att däckslitage utgör den allra största källan till mikroplast från vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd vid källan, säger Mikael Johannesson, forskningschef på VTI, i ett pressmeddelande.

Körbeteende minskar mikroplast i miljön

Av de 20 styrmedlen och åtgärder som VTI prioriterat högst, finns åtta stycken som är särskilt intressanta enligt rapportförfattarna.

Fakta

De här åtgärderna bör prioriteras

  1. Minskat trafikarbete
  2. Förändrat körbeteende (genom information i körutbildning, ökad andel EcoDriving-utbildade och utveckling av EcoDriving-stödsystem).
  3. Minskat slitage från däck (genom utveckling av mindre slitagebenägna däck och en metod för mätning av slitage- benägenhet.
  4. Optimering av lufttryck och hjulinställningar.
  5. Reglering av farliga ämnen.
  6. Uppsamling av däckpartiklar under färd.
  7. Hållbar hantering av vägdagvatten.
  8. Kunskaps- uppbyggnad för bedömning av risker och behov av åtgärder.

– Vi kan alla genom vårt beteende minska belastningen av mikroplast men frivilliga åtgärder är knappast tillräckligt det behövs också styrmedel på olika nivåer, inte minst på EU-nivå säger Mikael Johannesson.

Till exempel går det att minska mikroplast genom att öka andelen EcoDriving-utbildade eller optimeringen av lufttryck och hjulinställningar.

Brist på kunskap kring mikroplast i miljön

Hur stor risken med mikroplast i miljön är, är i dagsläget svårt att säga enligt rapportförfattarna. Hur stort behovet av åtgärder är därmed svårt att säga men att mikroplast har en negativ påverkan på miljön är i alla fall ett faktum som gör att författarna ändå vill se åtgärder mot problemet.

Här kan du läsa hela rapporten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.