Kraftvärmeverken kan få sommarjobb – som producenter av bioolja

Energi Stillastående kraftvärmeverk kan bli en del av lösning på transportsektorns omställning mot fossilfritt drivmedel. I Sverige finns runt 100 kraftvärmeverk som under sommaren skulle kunna producera miljövänlig bioolja som motsvarar över 20 procent av transportsektorns energibehov.

Kraftvärmeverken kan få sommarjobb – som producenter av bioolja
Örtoftaverket. Foto: Kraftringen

För att klara Sveriges högt ställda klimatmål till år 2030 och 2045 krävs stora mängder flytande biodrivmedel för att exempelvis ställa om transportsektorn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

− Transportsektorn är idag till stor del fossilbaserad, framför allt på lastbilssidan. Eldrivna lastbilar kräver enormt stora batterier och än finns det ingen kommersiell lösning. Däremot framställs det i dag biodrivmedel som är identiska med diesel. Det vore bra att öka den andelen med inhemskt producerad bioolja, säger Peter Ottosson som är projektledare på Kraftringen, i ett pressmeddelande.

Fakta

Om projektet

  •  Projektet drivs av Kraftringen tillsammans med Lunds tekniska högskola och Karlstads universitet. Syftet med projekt är att utvärdera möjligheterna att utvinna bioolja i den befintliga kraftvärmeproduktionen.
  • Projektet har pågått de senaste två och ett halvt åren och forskarna har undersökt en möjlig vidareutveckling av kraftvärmeverket i Örtofta strax utanför Lund. Det har finansierats av Energimyndigheten och Kraftringen Energi AB.
  • Resultatet från studien har presenterats i en rapport med namnen: Bioolja från befintliga kraftvärmeverk-en systemstudie: Sammanfattning av ett forskningssamarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Karlstad universitet och Kraftringen Energi
Källa: Lunds universitet

Stillastående kraftvärmeverk kan producera miljövänlig bioolja

Kraftringens fjärrvärmeanläggningar använder idag bark, grenar och spill från sågverk för att producera energi.

Men under sommarmånaderna då behovet av värme inte är lika stort, står Örtoftaverket stilla. Därmed föddes idén om att på sommaren använda kraftvärmeverk för att producera miljövänlig bioolja, även kallad Pyrolysolja.

− Att göra bioolja från skogen är inget nytt, men det som har varit unikt i det här projektet är att vi har tittat på hur vi kan anpassa en befintlig anläggning. Vi har en produktionsanläggning som står stilla från maj till oktober. De fyra månaderna skulle man kunna använda anläggningen för att tillverka pyrolysolja, säger Peter Ottosson.

Klart om sju till åtta år

Under sommaren har man vid Örtoftaverket testat om det går att hitta en ekonomiskt hållbar produktion för bioolja i kraftvärmeverk. Just nu pågår en utvärdering och skulle den visa på ett positivt resultat, kan anläggningen vara igång om sju till åtta år.

− Finessen är att docka till en befintlig anläggning där det redan finns en panna. Det är fortfarande mycket att räkna på för att se om det är ekonomiskt gångbart. Biooljan säljer vi inte direkt till slutkonsument, utan till ett raffinaderi som förädlar oljan innan den kan användas som fordonsbränsle, säger han.

Hur stora mängder skulle kraftvärmeverken kunna producera?

– Enligt våra tester och beräkningar kan kraftvärmeverk bidra med stora mängder inhemsk bioolja som kan ersätta fossil olja både för uppvärmning och i transportsektorn, säger Lovisa Björnsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet och projektledare, i ett uttalande och fortsätter:

– Bara anläggningen i Örtofta kan producera motsvarande 0,7 TWh bioolja per år. Det kan jämföras med att exempelvis användningen av svensk biogas i transportsektorn motsvarar 1,1 TWh, säger hon.

100 kraftvärmeverk har potential att producera bioolja

I Sverige finns runt 100 kraftvärmeverk med liknande förutsättningar som det i Örtofta och som därmed också skulle kunna börja producera bioolja på samma sätt.

I energitermer skulle en sådan produktion kunna bidra med 20 TWh bioolja, vilket är mer än den svenska biodrivmedelsimporten 2019 på 18 TWh. Den totala energianvändningen inom transportsektorn var samma år 90 TWh.

Samtidigt som försöken pågår i kraftvärmeverken har man i Gävle byggt Europas första kommersiella anläggning för att producera bioolja. Oljan kommer därifrån kommer att användas som förnybar råvara vid framställning av biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.