Uppsala vattens vd om PFAS-domen: Ett bakslag för miljön

PFAS Uppsala vatten stämde Försvarsmakten för PFAS-föroreningar i dricksvattnet och förlorade i Mark- och miljödomstolen. Ett bakslag både för miljön och för uppsalaborna enligt Uppsala vattens vd Sigrid De Geyter.

Uppsala vattens vd om PFAS-domen: Ett bakslag för miljön
Uppsala vatten förlorar i PFAS-mål i domstol. Foto: Adobe Stock

Mark- och miljödomstolen meddelade under måndagen domen i målet mellan Uppsala vatten och Försvarsmakten. I domen går domstolen på Försvarsmaktens linje, och anser att det inte är myndighetens verksamhet vid flygfältet i Ärna som orsakat föroreningen av dricksvattnet i Uppsala, utan att det kan finnas andra källor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är beklagligt att de i inte har gått på vår linje, det går också att utläsa att det var en oenig domstol där ordföranden har skrivit en avvikande uppfattning men det är majoriteten som dömer och nu har vi den dom som ligger, säger Sigrid De Geyter och fortsätter:

– Det är ett bakslag för Uppsala Vatten efter många år av utredningar men också för uppsalaborna och miljön som  fortsatt får ta skada av den här spridningen.

Är du förvånad över utfallet?

– Mycket förvånad! Jag har suttit med varje dag i rättssalen och inte någon gång har jag tvekat på riktigheten i våra anföranden, säger Sigrid De Geyter.

”Glädjande att vi har en dom”

För Försvarsmakten var dagens dom ett glädjande besked.

– Det är väl glädjande att vi fått en dom efter så här lång tid, och det är glädjande för myndigheten att domen pekar i en riktning som vi har velat hela tiden, säger Jakob Gille, stabschef på totaltförsvarets stabsavdelning vid Försvarsmakten, och fortsätter:

– Däremot så finns det i övrigt inget att glädje sig över i det här, för det är ju fortfarande ett problem för Uppsala och befolkningen där. Det här är ett samhällsproblem som vi måste ta oss an allihopa.

Uppsala Vatten hävdar att utsläppen från er verksamhet vid Ärna flygfält är den enskilt största källan för PFAS i området, vad säger du om det?

– De gör ju det, och det är ett uttalande de får stå för själva. I Uppsala finns det många källor till PFAS och som har ackumulerat över lång tid. Det är en alldeles för enkel lösning att peka på en enskild aktör och säga att just de här är skyldiga till de gemensamma PFAS-föroreningarna som finns i stan, säger Jakob Gille.

Men är ni den enskilt största källan i området?

– De utredningar vi har gjort har pekat på att de är väldigt små. Men ingen ska säga att det inte finns en förorening ute på flygplatsen. Sedan är frågan om det kan vara den enskilt största källan till föroreningen i ett grundvattenuttag inne i stan, och det är vad den här tvisten handlat om. Där ska vi nu analysera domen vidare för att se vad vi dra för slutsatser av det, säger han.

Försvarsmakten är, enligt Jakob Gille, idag restriktiva med vilket brandskum som används vid insatser och det som innehåller PFAS används endast vid skarpa insatser.

”Hade det funnits andra källor hade vi upptäckt det”

Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten är däremot inte alls tveksam till att det är Försvarsmaktens verksamhet som orsakat utsläppen.

– Nej, hade det kommit fram några andra betydande källor så hade vi upptäckt de för längesedan, säger Sigrid De Geyter.

Så du är säker på att det är Försvarsmakten som har orsakat de här föroreningarna?

– Ja, vi måste titta på vad som i övrigt finns här i kommunen. För det första finns det ingen annan verksamhet som under så många år använt PFAS i så stor utsträckning. För det andra så finns det vattenströmningar som går förbi Ärna, från norr till söder till våra brunnar och det finns uppströms ingen annan verksamhet som kan ha bidragit till det här, säger hon och fortsätter:

– Visst, det finns andra verksamheter men de ligger åt ett annat håll, de är i en helt annat storleksordning så det finns inga andra vetenskapliga tecken på att det skulle kunna vara någon annan verksamhet.

Kommer ni att överklaga?

– Vi ska läsa domen i sin helhet, och sedan ta ställning till en överklagan. Men jag bedömer det som högst sannolikt att vi gör det, men det finns inget beslut om det än, säger Sigrid De Geyter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.