Återvunna delar kan ge mer betalt

Cirkularitet Forskare från Rise har undersökt hur konsumenters betalningsvilja påverkas av en varas grad av cirkularitet. Studien, som gjordes i Storbritannien, visade att kunder ibland är villiga att betala mer för en produkt som delvis består av återvunna delar, än för en helt ny produkt.

Återvunna delar kan ge mer betalt
Återvunna delar ökar betalningsviljan visar en studie. Illustration: StockAdobe

Ska second hand vara billigare, eller kanske dyrare, än nytillverkat? Och hur mycket av en vara kan bestå av återbrukat material innan konsumenterna tappar intresse?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Test på brittiska konsumenter

I en studie utförd av forskare från Rise undersöktes hur en grupp brittiska konsumenter reagerade på information om cirkularitet. Testet gällde robotdammsugare och mobiltelefoner.

Förutom den vanliga informationen om prestanda, utseende, garantier och pris fick respondenterna också en siffra på hur cirkulär produkten var, alltså hur stor del av produkten som bestod av återbrukade delar.

Agnieszka Hunka.

– Människor föredrog en lägre grad av cirkularitet. Trenden att betala mer för en cirkulär produkt var entydig bara till en nivå av 25 procent cirkularitet jämfört med en ny produkt, säger Agnieszka Hunka, en av forskarna bakom studien.

Delvis återbruka produkt kunde få större marknadsandelar

I en annan studie från samma forskare har efterfrågan på cirkulära produkter simulerats. Där kunde forskarna visa att en produkt som till hälften består av återanvända delar kan få större marknadsandel än en helt ny produkt om priset är detsamma, förutsatt att vissa andra parametrar finns på plats. Det handlar om bland annat garantier, utseende, batteriets kvalitet och hur bra service kunden kan förvänta sig.

Sammantaget menar Agnieszka Hunka att det finns en marknad för återbrukade produkter i premiumsegmentet, en marknad som skiljer sig från den traditionella second hand-marknaden eftersom prisbilden är betydligt högre.

– Det finns en marknad, förutsatt att det återbrukade materialet inte överstiger 50 procent och att det inte syns tydligt att produkten är återanvänd. Det var också intressant att se att våra deltagare var beredda att betala lite mer för produkter med låg grad av cirkularitet än för helt nya produkter. En förklaring till det är att det får dem att må bättre eftersom de gjorde en insats för klimatet, säger hon.

Ska simulera verkligt beslut

I studien undersöktes premiumprodukter. Försökspersonerna fick välja mellan produkter med olika egenskaper och olika pris. Testet var adaptivt, så det svar som gavs i steg ett påverkade vilka frågor som ställdes i steg två.

– Ett sådant här experiment ska simulera ett beslut i verkliga livet, som ett inköp i en butik. När du köper något i verkligheten så väger du in flera aspekter som är viktiga för dig, som till exempel pris, färg, garantier och andra egenskaper hos produkten, säger Agnieszka Hunka.

27 pund mer för delvis cirkulär produkt

För att komma så nära verkligheten som möjligt gjordes en omfattande studie av vilka parametrar som var viktiga för personer när de köper secondhand-elektronik, personerna fick sedan välja mellan olika möjliga produkter med dessa parametrar. Totalt deltog 800 personer i försöket.

– De var i snitt villiga att betala 27 brittiska pund mer för en produkt som var till 25 procent cirkulär, än för en splitter ny. I experimentet var utgångspriset för en ny telefon eller robotdammsugare satt till 499 pund, det motsvarar vad en sådan vara kostade i verkligheten vid tiden för experimentet, säger Agnieszka Hunka.

Skillnad mellan dammsugare och telefoner

De olika nivåerna av cirkularitet var 0, 25, 50, 85 och 100 procent. Forskarna undersökte också om det var intressant att själv kunna reparera sin produkt.

– Den parametern visade sig vara viktigare för dammsugare än för telefoner. Jag tror att det kan bero på att dammsugare redan nu har delar som man själv kan byta ut, medan telefoner tenderar att bli mer och mer stängda, säger Agnieszka Hunka.

”Redan praktiskt genomförbart”

Hon menar att resultaten pekar i en intressant riktning.

– Våra resultat är potentiellt sett goda nyheter för producenter. Att ha en del återbrukat material – 25 eller 50 procent – i nya produkter är redan praktiskt genomförbart med existerande teknik och utan att göra några större förändringar i värdekedjan, säger hon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.