Studie: Flytt av gods från väg till tåg eller båt löser inte miljöproblem

Forskning En ny forskningsstudie visar att en flytt av godstransporter från lastbilar till tåg eller båt, inte löser klimat- och miljöproblemen. Anledningen är att vägtransporterna förväntas bli miljövänligare.

Studie: Flytt av gods från väg till tåg eller båt löser inte miljöproblem
Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Foto: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa Bilder
Inge Vierth,utredningsledare på VTI.
Inge Vierth,utredningsledare på VTI.
Foto: VTI

I en studie, från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och Göteborgs universitet, har forskare undersökt vilken effekt överflyttningen av godstransporter från väg till tåg eller båt får på Sveriges miljökvalitetsmål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– I det stora hela så tycker vi inte att det är så självklart att lösningen på klimat- och miljöproblematiken, är att flytta över godstransporterna från väg till järnväg, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

Reducerade utsläpp når inte mål

Att flytta över mycket gods till järnväg kan bli svårt, menar Inge Vierth. För få järnvägsspår och tågvagnar, skapar kapacitetsproblemen. Även sjöfarten har en hel del utmaningar.

– Idag är det, ur ett klimatperspektiv, en fördel att flytta över gods från väg till sjö eftersom båtarna är energieffektivare, säger Inge Vierth och fortsätter:

– Men efter 2030 behöver det inte vara så. Trafikverket förutspår att man då elektrifierat en stor del av vägtransporterna samt börjat använda biodrivmedel. Samma effektivisering och bränslebyten antas inte i Trafikverkets prognos för år 2040 på sjösidan.

Omställningen går för långsamt

Inge Vierth nämner att det finns enstaka exempel där man elektrifierat färjor eller använder alternativa bränslen. Utvecklingen överlag går dock relativt långsamt.

En anledning till att utvecklingen av vägtransporter går snabbare, är enligt henne, att Sverige har två stora lastbilstillverkare. De är med och driver på utvecklingen.

– Det finns inte motsvarande industri på järnväg- eller sjöfartssidan. Om man hade haft fabriker för båtar, då hade vi sett samma utveckling där. Det är åtminstone en förklaring, säger hon.

Forskarna: Luften förväntas bli bättre

Studiens resultat visar att det finns en sak som forskarna anser är positivt med att flytta över vägtransporter till godstransporter via båt eller tåg.

– Att flytta över godstransporterna till sjöfart eller järnväg beräknas leda till en minskning av slitagepartiklarna. Det vill säga partiklar som slits upp från asfalten av däcken vid körning eller bromsning. Där har vi beräknat att överflyttningen till järnvåg och sjöfart kan få stora positiva på luftkvaliteten lokalt eller regionalt, menar Inge Vierth.

Bör vi sluta flytta över godstransporterna från väg till båt eller tåg?

– Nej man ska betrakta överflyttningen som ett av flera tänkbara styrmedel, men man ska inte tro att det är lätt att flytta över gods, säger Inge Vierth och fortsätter:

– Det kan vara mer lönsamt för samhället att till exempel tillämpa styrmedel som ser till att den befintliga och tillkommande järnvägskapaciteten används effektivare eller att sjöfarten görs grönare, i stället för att bara säga att vi ska flytta över.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.