EU:s textilstrategi: ”Listiga företag blir vinnare”

Klädbranschen EU:s kommande textilstrategi kan bli en verklig ”game changer” för hela branschen. EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) som förhandlar förslaget säger att textilsektorn under lång tid ”kommit undan” men att textilföretagen nu kan vänta en helt ny marknadssituation.

EU:s textilstrategi: ”Listiga företag blir vinnare”
Pär Holmgren (MP) säger att marknaden för klädföretagen kommer att förändras från grunden.

På torsdagen röstar EU-parlamentets miljöutskott om EU:s nya textilstrategi. Den gröna gruppens Pär Holmgren (MP), som förhandlar förslaget hoppas på en ambitiös strategi som bland annat kräver bindande vetenskapsbasserade utsläppsminskningsmål för textilsektorn, skarpa målsättningar för cirkularitet och minskad resursanvändning, utökat producentansvar för textilier, en fullständig spårbarhet av kemikalier i textilhanteringen och ett fullständigt förbud mot farliga kemikalier inom textiltillverkningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är en sektor som verkligen måste styras upp. Tittar vi tillbaka 10, 20 och 30 år så har det hänt en del inom andra sektorer som till exempel livsmedelssektorn. Men inom textilsektorn har det nästan inte hänt något alls, varken vad det gäller miljö- eller arbetsvillkor.

Pär Holmgren konstaterar att alla vet att det är sex låglöneländer i Asien som producerar nästa alla kläder som konsumeras i EU – Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan, Indonesien och Vietnam.

– Det säger sig självt att det är otroligt viktigt att vi i EU sätter ner foten nu – både kring miljö och mänskliga rättigheter. Det här är en sektor som kommit undan. Ur ett miljöperspektiv är det särskilt viktigt att vi sätter klimatmål specifikt för textilsektorn.

Fakta:

Textilstrategin – det händer nu

Textilstrategin kommer i sig inte att vara rättsligt bindande, utan vara en målsättning som ska presentera vägen framåt. Därför kommer strategin inte att förhandlas vidare mellan parlamentet och rådet eller genom en så kallad trilog.

I strategin finns dock konkreta beskrivningar av de åtgärder som ska göras för att visionen ska uppfyllas. I anknytning till strategin utvecklas också cirka 16 lagstiftningsåtgärder som ska säkerställa att strategin kan verkställas.

Av dessa lagåtgärder förhandlar parlamentet och rådet just nu lagen om ekodesign, den så kallade due dilligence-lagstiftningen samt lagen om greenwashing. Desas lagförslag kommer troligtvis tas upp i triloger i höst och nästa vår.

Kraven i textilstrategin kommer sannolikt också framöver att påverka de lagförslag som kommissionen väntas lägga fram under hösten om bland annat Reach och ramdirektivet för avfall.

Kommissionen vill avskaffa ”fast fashion” helt

Det förslag som EU-parlamentet lagt fram har ett antal ambitiösa formuleringar och målsättningar. Pär Holmgren tycker dock att det är viktigt att EU ser till att den slutliga strategin inte har några kryphål. Vad gäller EU-kommissionens textilstrategi så är den oerhört ambitiös och sätter som mål att redan vid 2030 har en textilsektor som helt avskaffat det som brukar kallas ”fast fashion”. Pär Holmgren tycker att strategin närmast är en utopi.

– Det skulle ju vara fantastiskt om det gick så fort. Men de åtgärde som nu ligger på bordet är inte tillräckliga för att nå det målet. Därför måste EU-parlamentet nu kliva in och höja ambitionerna.

I parlamentets miljöutskott finns en stor majoritet för att få igenom den mer ambitiäsa textilstrategi som parlamentet arbetat fram.

– Tyvärr kan vi konstatera att det i miljöutskottet sitter ett antal parlamentariker från den stora konservativa gruppen, i den liberala gruppen och i den socialdemokratiska gruppen som har höga ambitioner. Det gör att vi ofta får igenom miljöförslag med bred marginal. Problemet är att dessa parlamentariker sin inte får med sig sina grupper. De förslag som utskottet röstar fram kan därför inte alltid lotsas igenom i plenum. Så har det varit under hela den här mandatperioden.

”Kläder är overkligt billiga”

Flera medier uppmärksammade nyligen att textilfabriker i Asien har svårt att minska sina utsläpp på grund av höga omställningskostnader och det faktum att europeiska klädföretag sällan vill vara med och dela kostnaderna. Pär Holmgren menar att grundproblemet är den höga konkurrensen i textilbranschen och det låga priset på kläder.

– Vi som i västvärlden har som konsumenter blivit bortskämda med billiga kläder. Priserna är extrema och nästan overkligt billiga om man jämför med hur det såg ut när till exempel jag var liten. Det här beror på en mycket ojämn maktbalans mellan de stora textilföretagen och leverantörerna. Du har ett litet antal stora textilföretag som dominerar marknaden och ser till att pressa priserna hos leverantörerna.

I det liggande förslaget vill EU-parlamentet se ett förbud mot vad som beskrivs som ”skadliga och orättvisa handelsmetoder”.

– För att de ska ske krävs en separat lagstiftning för textilsektorn. De här problemen har osynliggjorts, något som varit möjligt för att de sker långt bort.

Vad menas mer konkret med ”skadliga och orättvisa handelsmetoder”?

– En konkret sak är att textilföretaget måste ta ett ansvar för hela leverantörskedjan. Ett textilföretag ska inte få blunda för villkoren hos underleverantörerna och underunderleverantörerna. Det ska inte gå att säga att ”det är någon annans ansvar”.

Ett annat förslag är att förbjuda företag att elda upp kläder.

– Att kläder som inte gått att säljas eldas upp visar vilken enorm överproduktion textilsektorn har. Det är också just den här överproduktionen som gör att priserna pressas. Det bidrar i nästa steg att det blir en större prispress mot leverantörerna.

Om förslaget går igenom hela EU-processen, hur kommer det då att påverka svenska klädföretag?

– Det kommer att leda till att klädföretagens miljö- och hållbarhetsarbete kommer att granskas betydligt mer. De kommer att tvingas till att minimera sitt miljöavtryck. Det leder i nästa steg till att de kommer att behöva utveckla nya affärsmodeller så att de kan arbeta cirkulärt. I förlängningen kommer det att bli en winwin-situation för alla. I varje fall om de stora aktörerna gör analysen och förstår vart vi är på väg.

Hur kan företagen förbereda sig redan i dag?

– De kan redan i dag göra en så kallad ”back casting-analys” och ställa sig i ett framtida samhälle om fem, tio år och förstå att allt kommer att se helt annorlunda ut. Och i analysen verkligen fundera på hur företaget kan utvecklas och vad som krävs för att behålla sina marknadsandelar. Klart är att marknaden kommer att förändras.

Ett annat viktigt medskick är enligt Pär Holmgren att klimatomställningen kommer att genomsyra alla branscher.

– Därför kommer de företag som är strategiskt listiga och positionera sig rätt redan nu bli vinnare. För tjugo år sedan kunde man tjäna pengar på att strunta i mänskliga rättigheter och miljön. Men utifrån textilstrategin behöver textilföretagen göra en ny strategisk positionering var de ska befinna sig på en marknad som, delvis sakta men också snabbt, kommer att förändras under de kommande åren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.