Standard för hållbarhetsredovisning i textilbranschen på gång

Hållbarhetsredovisning Nu påbörjas arbetet inom Global Reporting Initiative, GRI, med att ta fram en standard för hållbarhetsredovisning inom textil- och klädindustrin, en bransch som har en omfattande hållbarhetspåverkan både miljömässigt och socialt. Så här ser tidsplanen ut.

Standard för hållbarhetsredovisning i textilbranschen på gång
Foto: Adobe Stock

Textil- och klädindustrins hållbarhetspåverkan är omfattande både miljömässigt och socialt. Nu meddelar Global Reporting Initiative, GRI, att arbetet med en redovisningsstandard för branschen drar i gång. Textil- och klädsektorn blir därmed den femte sektorn som får en egen GRI-standard för hållbarhetsredovisning.

När GRI påbörjade sitt arbete med att ta fram branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning startade man med de sektorer som ansågs ha högst negativ miljöpåverkan och social påverkan. Därför började man rätt naturligt med en branschstandard för olje- och gasproduktion som publicerades i oktober 2021 och trädde i kraft i januari i år. Därefter var det dags för kolsektorn som fick sin redovisningsstandard publicerad i mars 2022 och träder i kraft i januari 2024. I januari 2024 träder också standarden för lantbruk och fiske i kraft. Den standarden publicerades i juni 2022. En standard för gruvindustrin är under utveckling och under andra kvartalet i år kommer arbetet med en standard för finanssektorn att påbörjas.

Träder i kraft 2025

Arbetet med textil- och klädindustrins redovisningsstandard startar nu under första kvartalet för att fortsätta med en rekrytering av en arbetsgrupp under första till tredje kvartalet. Under årets tredje kvartal till första kvartalet 2024 pågår arbetet med att ta fram ett första utkast vilket följs av en remissrunda under andra kvartalet 2024. Under tredje och fjärde kvartalet 2024 hanteras remissvar med revidering av standarden som väntas publiceras under första kvartalet 2025.

Inför arbetet med en redovisningsstandard för textil- och klädindustrin konstaterar GRI att det finns många stora utmaningar och att sektorn anses vara komplex.

– Globalt spridda värdekedjor, med företag som ofta verkar i flera länder med olika kommersiella, juridiska och etiska standarder, gör det utmanande för att ta itu med dessa frågor, säger Mia d’Adhemar, chef för sektorsprogrammet, i en kommentar.

Hon uppmanar nu alla experter och intressenter från sektorn att gå med i den arbetsgrupp som nu ska tas fram.

– Det behövs verkligen en förbättring av hur textil- och klädföretag identifierar, hanterar och redovisar sin påverkan på ekonomin, miljön och på människor, fortsätter hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.