Textilåtervinningen i Europa kartlagd: ”Stor potential”

Cirkularitet Kapaciteten för att återvinna mer textil i Europa är stor. Det visar en kartläggning av ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av post-konsument-textil i Europa.

Textilåtervinningen i Europa kartlagd: ”Stor potential”
Foto: Adobe Stock

Europa har en betydande potential att öka sin återvinningskapacitet för textilavfall. Det visar en ny undersökning av IVL Svenska Miljöinstitutet som har kartlagt Europas kapacitet att ta hand om uttjänta textiler.

Det råder delade åsikter kring hur stora klädberg som Europa kommer att behöva ta hand om när producentansvaret blir lag i EU. Trots detta har det höjts röster om att klädbergen kan bli betydande, eftersom det råder brist på teknik och kapacitet för att hantera uttjänta textilier, särskilt efter att de har sålts vidare som second hand eller har gjorts om.

En ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att Europa har kapacitet att återvinna upp till 1,3 miljoner ton uttjänta textilier per år fram till år 2025, medan sortering av textilier kan ske upp till 560 000 ton årligen. Dessa siffror står dock i skarp kontrast till de 6 miljoner ton nya textilier som sätts på den europeiska marknaden varje år.

– Det är mycket positivt, resultatet visar att det finns många aktörer i Europa och att de har stor potential att öka sin kapacitet, säger Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

Enligt IVL, finns det totalt fem automatiserade sorteringsanläggningar i Europa, varav Sysav i Sverige är en av dem. Denna siffra inkluderar inte forskningsprojekt, såsom Wargön i Sverige, eller manuella sorteringsanläggningar. Det finns omkring 30 företag i Europa som arbetar med att återvinna uttjänta textilier till nya material.

– Industrin kommer troligen utvecklas de kommande åren, men det behövs en bra insamling och sortering och ett stadigt flöde av sorterade textilier till återvinningsföretagen, för att kunna producera nya kläder, säger Maja Dahlbom. 

Sorterings- och återvinningsanläggningar i EU. Illustration: IVL

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.