Rapport: Globalt samarbete krävs för att ställa om textilbranschen

Forskning Enligt en ny rapport sker 95 procent av mode – och textilföretagens genomsnittliga utsläpp utanför den egna verksamheten. Nu är det upp till beslutsfattare att börja samarbeta globalt för att nå klimatmålen. Det menar Michael Schragger, talesperson på Stica som står bakom rapporten.

Rapport: Globalt samarbete krävs för att ställa om textilbranschen
I en ny rapport undersöks utsläpp från textil - och modeindustrin.

Rapporten är unik i sitt slag, då den för första gången visar en gemensam kartläggning av nordiska textil – och modeföretags utsläpp i hela värdekedjan. Tidigare rapporter har endast undersökt utsläppen från den egna verksamheten och utsläppen från inköpt el och värme.

Bakom rapporten står sammanlagt 40 företag som är medlemmar i miljöinitiativet Stica, The Swedish Textile Initiative for Climate Action. Bland dem finns företag som H&M, Lindex och Fjällräven. Att 95 procent av företagens genomsnittliga utsläpp sker i värdekedjan är enligt Michael Schragger föga förvånande.

– Siffrorna stämmer bra överens med hur det ser ut globalt. Det vi vill med rapporten är att öka medvetenheten. Men även förstå vilka möjligheter och utmaningar företagen har för att minska sin klimatpåverkan, säger han.

Michael Schragger, talesperson på Stica.

För tidigt för generella slutsatser

Kartläggningen bygger på den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. Tidigare år har företagen i Stica redovisat utsläppen i sin egen verksamhet och jämfört skillnaden mellan ett eget valt basår och 2020. Utifrån den analysen minskade utsläppen med 19,7 procent per företag. Ett framgångsexempel är Lindex, som minskade sina utsläpp med 22 procent mellan 2017-2020.

Samtidigt går det enligt Michael Schragger inte att dra några generella slutsatser utifrån det, då covid-19 bidragit till minskade försäljningssiffror.

– Det är för tidigt att uttala oss om några generella trender, säger han.

”Behöver ett globalt ledarskap”

Michael Schragger understryker att rapportens viktigaste budskap är att trycka på politiker och andra makthavare att skapa de förutsättningar som krävs för att skynda på klimatomställningen.

– Det vi ser i rapporten är att vi verkligen behöver ett globalt ledarskap, med politiker och finanspersoner som banar vägen för att bolag och branschen som helhet ska kunna uppnå sina mål. Det måste finnas ekonomiska incitament och gröna investeringar i hela värdekedjan som hjälper till i omställningen, säger Michael Schragger.

Lyfter EU-förslag som steg i rätt riktning

Samtidigt uppger han att det finns tecken på att det börjar gå åt rätt håll, men att det inte är tillräckligt.

– Värdekedjorna är globala men politiken är till stor del nationell, eller på sin höjd på europeisk. Det är bra, men vi ser att våra företag också behöver klimatramverk som gör att lagstiftning, investeringar och innovationer drar åt samma håll. EU:s förslag till klimattullar och textilstrategi är steg i rätt riktning, säger Michael Schragger.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.