Akut elbrist: Kemijättarna riskerar klimatfiasko

Klimat Elbrist hotar kemiföretagen i Stenungsunds klimatomställning. Svenska Kraftnät meddelar att man bara kan leverera en bråkdel av den el som krävs för att företagens miljardprojekt ska kunna genomföras. Detta sätter stopp för företagens ambitioner att bli klimatneutrala.
– Det här måste fungera. Staten måste åtminstone ha samma tempo som näringslivet i klimatomställningen, säger en företrädare för kemiindustrin till Miljö & Utveckling.

Akut elbrist: Kemijättarna riskerar klimatfiasko
Kemiindustrin i Stenungsund. Foto: Adobe Stock

I Stenungssund planerar de verksamma kemiföretagen att investera cirka 10 miljarder kronor på projekt som kan årligen kan spara drygt 1 miljon ton koldioxid från kemibranschens produktionsanläggningar. Men ett besked från Svenska Kraftnät gör nu att planerna kan gå om intet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att projekten ska kunna genomföras krävs mycket el. Förra veckan gav Svenska Kraftnät dock sitt besked om eltilldelning för projekten och tilldelningen blir bara en bråkdel av vad som krävs för projekten ska kunna genomföras.

Branschorganisationen Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, är kraftigt kritiska – både till Svenska Kraftnät och regeringens agerande.

– Klustret av företag i kemiindustrin i Stenungsund får en bråkdel av den el de ansökt om. Syftet med ansökan är att ställa om processerna för att bolagen ska kunna bli klimatneutrala. Det handlar om 10 miljarder som ska göras för att företagen ska kunna nå sina klimatmål. Andelen el som tilldelas blir väldigt liten och flera av företagen blir helt utan, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Ikem till Miljö & Utveckling.

Totalt har kemiklustret i Stenungsund ansökt om 470 megawatt till år 2030 och 100 megawatt till år 2026. Av detta blir det nu alltså bara en bråkdel. Svenska Kraftnät har motiverat beslutet med att det tar tid med utbyggnad och tillståndsprocesser. Projekten är inte heller klassade som riksintresse vilket gör att det kan komma in överklaganden. För att projekten ska få mer el krävs utbyggnad både från Svenska Kraftnät och i Vattenfalls regionnät.

– Det här är en process som måste fungera. Vi anser att staten åtminstone måste ha samma tempo som industrin i klimatomställningen. Om regeringen har förhandlat fram nya klimatmål så måste man kunna leverera förutsättningarna när industrin är villiga att göra investeringarna.

Hur kommer kemiföretagen att agera nu?

– De kan inte trolla. Det krävs el för att göra den här omställningen. Det går inte att innovera och hitta på några helt andra processer. Risken är nu stor att de här investeringarna inte blir av. Många av de här företagen är internationella aktörer. Klimatomställningen sker inte enkom i Sverige, det här sker globalt. Varför ska företagen göra sina klimatinvesterinar i Sverige när förutsättningarna inte finns. Det hävdas ofta att Sverige ligger i framkant i klimatomställningen, frågan är om vi verkligen gör det.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.