EU-svepet: Sverige och Finland kan stoppa EU:s taxonomi

EU Lagom till början av december ska EU:s reviderade taxonomi presenteras. Finland och Sverige är inte positiva och kan försöka stoppa förslaget på grund av skogsfrågan. Samtidigt planerar Frankrike för att införa EU:s koldioxidtullar och svensk grundindustri vill se en ny strategi för mineral och metaller.

EU-svepet: Sverige och Finland kan stoppa EU:s taxonomi
Sverige och Finland kan komma att stoppa Sveriges taxonomi. Foto: Adobe Stock

När medlemsländernas stats- och regeringschefer träffas i december är tanken att de ska rösta om EU:s taxonomiförordningen. Taxonomin har under året bearbetats om på olika plan och förväntas presenteras i början av december, och mer om vad som är på gång kan du om här.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men enligt tidningen Euracive kan Finland och Sverige rösta emot förslaget och försöka stoppa det. Finland har motsatt sig taxonomin eftersom landets regering anser att ”vissa aspekter av de tekniska kriterierna för skogsförvaltning är svåra att förstå och öppna för tolkning”.

Enligt förslaget skulle ”skogsbruket uteslutas från taxonomin, vilket skulle göra det svårare att få tillgång till finansiering för skogsbruksinvesteringar”, lyder uttalandet från den finska regeringen.

Den svenska skogsindustrins har också kritiserat taxonomin och i ett uttalande säger Kai-Yee Thim, talesperson för Skogsindustrierna att:

”De föreslagna kriterierna i utkastet ger fördelar för medlemsstater med mindre naturresurser och större befolkning, och följaktligen nackdelar för medlemsländer som Sverige, som har rikliga naturresurser och mindre befolkning.”

Frankrike kommer jobba för införandet av koldioxidtullar

Från och med första januari 2022 tar Frankrike över ordförandeskapet i Europeiska rådet och kommer enligt tidningen Politico prioritera införandet av koldioxidtullar.

Kommissionen har föreslagit en skatt på importer av stål, elektricitet och gödningsmedel i enlighet med deras koldioxidavtryck, för att jämna ut villkoren för de länder som inte sätter ett pris på kol på samma vis som EU gör. Tyskland har försökt urvattna EU-förslaget genom att undanta USA och Kina från förslaget på grund av rädsla för ett handelskrig. Läs mer om EU:s koldioxidtullar här.

SveMin positiva till parlamentets förslag om strategi för kritiska råvaror

En ny strategi för kritiska råmaterial, det är vad Europaparlamentet vill se. Under parlamentets möte i Strasbourg röstade en majoritet av ledamöterna, i en första omröstning, för initiativet som uppmanar EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag för en ny strategi.

Parlamentet anser att en ”övergripande EU-strategi för kritiska råvaror ska baseras på höga miljömässiga, sociala och mänskliga rättigheter, men även ta hänsyn till den naturliga bristen på mineraler”.

– Att öka EU:s självförsörjning av dessa metaller och mineral är oerhört viktigt för att klimatomställning ska bli hållbar från grunden, säger Hanna Stenegren, ansvarig för klimat och energi på branschorganisationen SveMin, och fortsätter:

– Men vi ser samtidigt hur det i olika lagstiftningar diskuteras kriterier som tvärtom mot kommissionens handlingsplan skulle försvåra möjligheterna för svensk/europeisk gruvnäring, till exempel i taxonomin. Därför vore det önskvärt med en strategi på EU-nivå som tar ett helhetsgrepp i gruvfrågan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.