EU-svepet: Kärnkraft kan bli hållbar i EU:s taxonomi

EU Frågan om huruvida gas och kärnkraft ska inkluderas i EU:s gröna taxonomin eller inte har skjutits upp men under nyår kom till slut förslaget. Samtidigt kritiserar Sveriges regering kommissionens lagförslag om att stoppa skogsskövling. Detta handlar veckans EU-svep om.

EU-svepet: Kärnkraft kan bli hållbar i EU:s taxonomi
Kärnkraft kan bli hållbart i EU:s taxonomi. Foto: Vattenfall

Strax innan midnatt på nyårsafton skickade EU-kommissionen ut sitt förslag om huruvida gas och kärnkraft ska inkluderas i EU:s gröna taxonomi. Svaret blev: Ja. I utkastet som nu skickats på remiss till medlemsländerna står det att: “The Commission considers there is a role for natural gas and nuclear as a means to facilitate the transition towards a predominantly renewable-based future. Within the Taxonomy framework, this would mean classifying these energy sources under clear and tight conditions”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Kärnkraft kan bli hållbart i EU:s taxonomi

I utkastet skriver kommissionen att kärnkraftverk bör anses vara ”hållbart” om ett land kan säkerställa att det inte orsakar ”någon betydande skada” på miljön, vilket inkluderar säkert förvar av kärnavfall. Detta gäller alla ”nya kärnkraftsanläggningar för vilka bygglovet har utfärdats senast 2045”.

Naturgas kan också klassas som “hållbart” men under en begränsad tidsperiod, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. Här kan du läsa hela utkastet.

Medlemsländerna har till och med 12 januari på sig att komma med synpunkter.

Sverige säger nej till EU-förslag om skogsskövling

Sveriges regeringen anser inte att EU:s förslag om skogsskövling bör genomföras. EU-kommissionen föreslår att EU ska förhindra skogsskövling för varor som importeras till unionen. Den svenska regeringen menar dock att förslaget riskerar att hota det svenska skogsbruket.

”Regeringen anser att en detaljreglering av hållbart skogsbruk på EU-nivån ska undvikas. Regeringen bedömer att de föreslagna definitionerna av forest degradation (”utarmning av skogar”) och sustainable harvesting operations, (”hållbara avverkningsförfaranden”) riskerar att leda till en sådan detaljreglering. Regeringen avser verka för att det slutliga regelverket är förenligt med det nationella självbestämmandet i skogliga frågor […]”, skriver regeringen i ett fakta-PM till riksdagen.

Beskedet: Bara återvunnet material eller förpackningar till år 2030

Förpackningsföretagen Tetra Pak, SIG Combibloc, and Elopak samt Stora Enso och BillerudKorsnäs har gemensamt beslutat att endast tillverka kartonger från 100 procent förnybart och återvunnet material till 2030.

“Vi är övertygade om att förpackningar kan och faktiskt bör bidra till att mildra de två största utmaningarna nuförtiden enligt vår uppfattning, som är klimatförändringar men också livsmedelssäkerhet samt hälsa och säkerhet”, säger Annick Carpentier, generaldirektör för Alliance for Beverage Cartons and the Environment, till tidningen Euractive.

Riktar kritik mot revideringen av EU:s förpackningsdirektiv

Under 2022 väntas EU-kommissionen presentera en revidering av förpackningsdirektivet. I intervjun med tidningen Euractive riktar Annick Carpentier kritik mot revideringen, som hon menar inte är ambitiöst nog.

”Europeiska kommissionen säger att 2030 ska alla förpackningar antingen vara återvinningsbara eller återanvändbara. Vi anser att detta inte är komplett, på ett sätt. Vi tror att förpackningar senast 2030 bör vara hållbart framställda, med låga koldioxidutsläpp och återvinningsbara och/eller återanvändbara”, säger hon till tidningen. Läs hela intervjun här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.