Nu träder EU:s gröna taxonomi i kraft

EU Från och med årsskiftet träder en del av EU:s gröna taxonomi i kraft. Att rapportera gröna aktiviteter kan bli en komplicerad historia för företagen, menar Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi- och policyfrågor på SEB.

Nu träder EU:s gröna taxonomi i kraft
EU:s gröna taxonomi införs vid årsskiftet. Foto: Adobe stock

Från och med den första januari nästa år börjar den första delen av EU:s gröna taxonomi att gälla. Det är därmed högtid för de företag som omfattas av taxonomin att börja förbereda sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Karl-Oskar Olming, SEB.
Foto: SEB Karl-Oskar Olming, SEB. Foto: SEB

– De akter som nu träder i kraft rör utsläppsminskningar och klimatanpassning samt hur man ska rapportera enligt taxonomin, säger Karl-Oskar Olming chef för hållbarhetsstrategi- och policyfrågor på SEB samt medlem i EU:s plattform för hållbar finansiering.

Vilka aktiviteter är det som ska rapporteras?

– Det finns två delar. Eligibility och alignment. Eligibilty behöver företagen rapportera redan nästa år, för verksamhetsåret 2021. Det handlar om att visa hur stor del av omsättningen som täcks av taxonomin. År 2023 ska företag börja rapportera enligt alignment, det vill säga hur stor del av verksamheten som är i linje med taxonomin. Då börjar den gröna taxonomin träda i kraft på riktigt.

Året därefter, 2024, kommer de finansiella aktörerna, banker och investerare att börja rapportera baserat på företagens rapportering under 2023. Hela tanken med taxonomin är att styra investeringar mot mer hållbara alternativ, och bort från skadliga aktiviteter.

Hur väl förberedda är företag på det här?

– Stora företag har koll på det här, och om inte de har så kommer deras revisorer att göra dem medvetna om detta. Är man ett företag som är täckt av taxonomin så är man generellt sett medveten, men diskussionerna om gas och kärnkraft ökade under ett tag osäkerheten runt taxonomin, säger Karl-Oskar Olming.

Vad tror du kan bli krångligt för företag i rapporteringen?

– Det är komplext att rapportera. Den rapportering som ska ske baseras på aktiviteter och det är inte alltid att företag har strukturer upplagda för det. Eftersom man inte är van vid den här typen av rapportering, kan det vara komplext att bygga de här interna rapporteringsverktygen, säger han och fortsätter:

– Du behöver också ha förmågan att kunna mäta de kriterier som krävs. Exempelvis i vilken grad du är i linje med taxonomin men också säkerställa att du inte gör signifikant skada på de övriga miljöområdena. Kriterierna för “ingen signifikant skada” är i vissa fall lite svårtolkade och ibland skrivna utifrån europeisk lagstiftning. Det kan bli väldigt komplext för multinationella bolag, med verksamhet i utomeuropeiska länder, att säkerställa att de uppfyller kriterierna.

Gas och kärnkraft försenar taxonomin

Det återstår fortfarande en del av den gröna taxonomin när det gäller utsläppsminkningar. EU:s medlemsländer är inte överens om huruvida gas och kärnkraft borde räknas som en grön aktivitet.

– Nästa steg blir att kommissionen kanske tar fram en akt specifikt för kärnkraft och gas. Vad som händer får vi se de kommande veckorna.

Gas och kärnkraft är inte hållbart

Kritiker menar att det inte går att klassa gas och kärnkraft som gröna aktiviteter. Om det görs riskerar hela syftet med taxonomin att försvagas. Samtidigt har EU-kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans, sagt att reglerna behöver spegla behovet av att ha gas och kärnkraft i omställningen för att EU:s ska nå nettonollutsläpp till 2050.

”Jag tror att vi måste hitta ett sätt att inse att dessa två energikällor spelar en roll i energiomställningen. Det gör dem inte gröna”, sa Frans Timmersmans enligt tidningen Euractive.

Social taxonomi väntas nästa år

Förutom den gröna taxonomin jobbar EU-kommissionens plattform för hållbara finanser med att ta fram fler delar av taxonomin. En del kommer att handla om under vilka förutsättningar ett företags aktiviteter bedrivs på ett sätt som bör klassas som signifikant skadligt.

En annan del är en social taxonomi, där krav på rapportering om exempelvis mänskliga rättigheter finns med. Grupperna som jobbar med detta skulle ha presenterat sina rapporter nu i november, men har försenats tills nästa år.

– Vi har inte lämnat över någon rapport till kommissionen. Orsaken till det är att det kom in väldigt mycket och bra kommentarer på de rapporter som har gjorts. Det har tagit mycket tid att få in kommentarerna och på rätt sätt, säger Karl-Oskar Olming som är med i gruppen som utreder en ”skadlig” taxonomi.

Att det nu tar lite tid, ser Karl-Oskar Olming som något positivt.

– Kommissionen har blivit mer lyhörd. Den första taxonomin kanske gick igenom lite väl fort, och nu försöker man göra mer rätt från början.

Hur påverkar det här jobbet med att ta fram de nya taxonomierna?

– Kopplingen mellan den “skadliga taxonomin” och CSRD blir allt starkare, vi behöver ha mer interaktion med dem för att se till att de blir kompatibla. Det har försenat oss lite i arbetet, men det kommer förhoppningsvis attgöra att det som kommer ut blir enklare och bättre i relationen till fler regleringar.

När kommer ni presentera rapporterna?

– Första halvan av nästa år kommer rapporterna att komma ut. Skulle jag gissa så försöker man få det klart inom det första kvartalet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.