EU-svepet: Svenskt fossilfritt stål och bio-CCS-projekt får miljonstöd

EU Sju projekt har valts ut av EU till att få dela på 1,1 miljarder euro, två av projekten är svenska. Och med Cop26 i färskt minne presenterar EU-kommissionen nu nya lagförslag för hantering av avfall och förbud mot skogsskövling för varor importerade i unionen.

EU-svepet: Svenskt fossilfritt stål och bio-CCS-projekt får miljonstöd
Hybrit i Luleå. Foto: Åsa Bäcklin/HYBRIT

Två svenska projekt, Hybrit och Stockholm Exergis bio-CCS-projekt, får miljonstöd av EU. Det meddelade EU-kommissionen under tisdagen. Projekten är två av sju som valts ut av över 300 sökande projekt. Totalt kommer de sju projekten att få dela på 1,1 miljarder euro från EU:s innovationsfond.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bidragen syftar till att stötta projekten i att snabbare kunna föra ut banbrytande teknik på marknaden som är inriktad på energiintensiva industrier såsom vätgas, avskiljning, användning och lagring av koldioxid samt förnybar energi.

Projekten kommer bidra till stora koldioxidminskningar

Hybrit kommer att producera cirka 1,2 miljoner ton råstål årligen, vilket motsvarar 25 procent av Sveriges produktion. Detta kommer att minska utsläppen av växthusgaser med 14,3 miljoner ton koldioxid under de första 10 verksamhetsåren.

Stödet till Stockholms Exergis bio-CCS-projekt, kommer bland annat gå till färdigställandet av en fullskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket KVV8 i Stockholm, som planeras att vara i drift 2025. Bio-CCS-anläggningen kommer att ha en avskiljningskapacitet på närmare 800 000 ton koldioxid per år.

Just nu pågår runda två för stöd från innovationsfonden till storskaliga projekt. Läs mer om den här.

Nya lagförslag från EU om skogsskövling och avfallsexport

EU-kommissionen presenterade under onsdagen nya lagförslag dels om stopp för skogsskövling, dels avfallsexport. Under förra året exporterade EU runt 33 miljoner ton avfall utanför EU, en ökning med 75 procent sedan 2004. Dessutom transporteras nästan 70 miljoner ton avfall mellan EU-länder varje år.

Kritik har riktats mot att EU exporterar avfallet till länder som inte har lagar eller system för att ta hand om det på ett hållbart sätt. Enligt det nya förslaget kommer avfall endast att exporteras till länder som på ett hållbart sätt kan ta hand om avfallet.

Lättare att för EU-länder att samarbete kring avfall

Det ska även bli lättare för medlemsländer att samarbeta kring återvinning och en harmoniserad klassificering av avfall på EU-nivå ska införas.

Detta gör EU för att komma till rätta med problemet med olika regler som skapar problem på EU:s inre marknad. Avfallstransporter kan bli föremål för olika tolkningar och förfaranden när den passerar landsgränser inom unionen.

Slut på skogsskövling för importerade varor i EU

Under Cop26 skrev 100 länder under en åtagande om att vända avskogning till år 2030. Det gällde främst avskogning från olaglig verksamhet men EU-kommissionen går nu längre och föreslår att EU ska förhindra skogsskövling för varor importerade i EU.

– Vi kommer stoppa all produktion på varor som bidrar till skogsskövling så det kommer inte krävas någon certifiering eller märkning av varor, säger Virginijus Sinkevičius, EU:s miljökommissionär.

Importerade varor som omfattas av det nya lagförslaget berör varor så som möbler, choklad och läder. Men listan kan komma att utökas i framtiden.

Gummi inte med på listan

Till exempel vill miljöorganisationer se gummi på listan i förslaget, något som  Virginijus Sinkevičius kommenterade på en presskonferens:

– Produkterna har den största påverkan på global skogsskövling och vi valde att hantera dessa produkter först, men vi kommer se över processen och gummi kan komma att inkluderas i framtiden, säger han.

Förordningen fastställer obligatoriska due diligence-regler för företag som vill släppa ut dessa varor på EU-marknaden i syfte att säkerställa att endast produkter fria från bidragande till avskogning tillåts på EU-marknaden. Kommissionen kommer att använda ett benchmarkingsystem för att bedöma länder och deras risknivå för avskogning och skogsförstöring som drivs av de råvaror som omfattas av förordningen. Läs mer om förordningen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.