EU-förslag kan leda till ökat överfiske

Vatten EU får hård kritik av 40 miljöorganisationer, när både EU:s fiskeministrar och EU-parlamentet säger ja till att använda skattebetalares pengar till att ge bidrag åt en ny fiskeflotta.

EU-förslag kan leda till ökat överfiske
Foto: Adobe Stock

40 miljöorganisationer protesterar när EU röstar för ett förslag om att ge bidrag till aktörer med bland annat större fiskefartyg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Miljöorganisationerna menar att bidragen riskerar att öka fiskeindustrins aktiviteter i redan svårt överfiskade vatten. Detta kan på lång sikt påverka de marina miljöerna.

Detta typ av bidrag förbjöds under 2004, då det ansågs öka överfisket. Men nu 15 år senare kan bidraget återinföras. I veckan röstade European Parliament’s Committee on Fisheries för förslaget, vilket också EU:s fiskeministrar gjort tidigare i somras.

Effektivare metoder och större fartyg

Bidragen ges genom EMFF, Europeiska havs- och fiskefonden, och ska används för att bygga större fiskefartyg och för att ta fram effektivare fiskemetoder. Men enligt BirdLife International, kan detta leda till mer bifågst av havssköldpaddor, fåglar och delfiner samt förstörelse av marina ekosystem.

”Våra hav förblir otroligt känsliga. En enorm investering för att öka fiskekapaciteten, som parlamentet röstade för, kommer försämra tillståndet i våra hav bortom punkten för återhämtning”, skriver BirdLife International.

Bidragen går till storskaligt fiske

Bidragen kritiseras också av miljöorganisationerna, för att nästan uteslutande gå till stora aktörer. Småskaligt fiske står för 85,5 procent av EU:s fiskeflotta – trots detta får mindre aktörer enbart 19,6 procent av EHFF:s subventioner.

– Européerna vet redan att våra hav försämras och varje dag engagerar de sig allt mer för att rädda marint liv. För dessa medborgare är det ett slag i ansiktet att valda politiker använder skattepengar för att fortsätta döda våra hav. Denna omröstning visar att ledamöterna i EU-parlamentet är mer intresserade av att slåss för fiskeindustrin än att lyssna på folket som valt dem, säger Bruna Campos, BirdLife Europes chef för EU:s marin- och fiskeripolitik.

EU-parlamentet, kommissionen och rådet ska nu inleda vidare förhandlingar kring utformningen av EHFF.

Hårdare fiskekontroll

I dagarna gick svenska regeringen ut med att Sveriges ska förbättra sin fiskekontroll.

EU:s så kallade kontrollförordning sätter ramarna för fiskerikontrollen och ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. De senaste åren har det bland annat kommit fram uppgifter om brister vad gäller efterlevnaden av den så kallade landningsskyldigheten.

Det har också framkommit uppgifter som indikerar att det kan finnas skäl att förstärka kontrollverksamheten avseende art- och storlekssammansättning i fångsten ombord för att bland annat möjliggöra realtidsstängningar.

Bevakning av fiskefartyg

Regeringen gav i somras Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

Nu tar regeringen ytterligare steg och uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen att föreslå vad som kan förbättras och effektiviseras inom fiskerikontrollen för att bidra till livskraftiga fiskbestånd.

– Det ska inte löna sig att fuska. Illegalt fiske är ett av de största hoten mot havet. Globalt fångas 26 miljoner ton fisk olagligt eller utan kontroll varje år, och vi vet att problemet förekommer även i Sverige. Därför behövs en skärpt och mer effektiv kontroll, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.