Ulrika Modéer om COP27: Beslutsfattarna behöver förstå sambanden

COP27 I samband med COP27 lanserar nu FN:s utvecklingsprogram UNDP verktyget Human Climate Horizon som tydligt visar att klimatförändringarna vidgar klyftorna i världen.
– Att klimatkrisen slår hårdast mot de fattiga vet nästan alla. Men vårt verktyg förklarar sammanhangen, säger UNDP:s Ulrika Modéer till Miljö & Utveckling.

Ulrika Modéer om COP27: Beslutsfattarna behöver förstå sambanden
Ulrika Modéer, chef för externa relationer på FN:s utvecklingsprogram UNDP.

UNDP har sedan flera årtionden mätt den mänskliga välfärden genom en rad indikatorer. Under de senaste åren har UNDP också tagit fram ett index som specifikt tittar på hur miljö- och klimatförändringar påverkar den mänskliga välfärden i olika länder. Det är detta index som ligger som grund till organisationens nya verktyg, Human Climate Horizon.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Redan innan pandemin lyfte vi på UNDP fram klimatfrågan som den fråga som riskerar att snabbast driva på fattigdom och ökad ojämlikhet i världen. Det är det som som det här verktyget tittar på, säger Ulrika Modéer som är den högst uppsatte svensken i FN-systemet och ansvarig för externa relationer på UNDP.

Visualiserar klimateffekter utanför klimatpolitiken

UNDP:s nya plattform visualiserar uppdaterad forskning och data som enligt UNDP kan hjälpa beslutsfattare att utforma lagstiftning och åtgärder som kan motverka den klimatdrivna fattigdomen och ojämligheten.

– Det här kan bli ett nyttigt verktyg för människor och få dem att verkligen förstå sammanhangen kring klimatfrågan och hur klimatfrågan påverkar andra globala mål.

Finns det ett behov av verktyget, få har väl missat att klimatförändringen slår hårdast mot världens fattiga?

– Det är klart att i princip alla i världen har möjlighet att känna till att vi befinner oss i en klimatnödsituation och att utvecklingen går åt fel håll. Men det som vi hoppas med den här plattformen är att mäniskor får bättre tillgång till data och forskning. Dessutom visualiserar verktyget klimatförändringarna och den följande ojämlikheten på ett tydligt sätt.

”Bistånd avgörande i tider som dessa”

Ulrika Modéer konstaterar att det är ett faktum att det litet antal rika länder som står för majoriteten av utsläppen och att effekterna av deras utsläpp främst drabbar de fattigaste länderna. Länder som i övrigt har mycket lite med utsläppen att göra.

– Det är viktigt att de här effekterna blir synliggjorda och att alla kan se klimatförändringens negativa effekter på andra politikområden.

Har den svenska regeringen något att lära av det nya verktyget då den nu tänker överge biståndets enprocentsmål?

– Vi konstaterar att just i den här tiden är bistånd och klimatbistånd väldigt avgörande när vi ser minskade utländska direktinvesteringar och en snabbt växande fattigdom. Vi har i dag 56 länder i världen som är så skuldsatta att de inte får tillgång till de internationella kapitalmarknaderna. Vi ser en extrem fattigdom på flera ställen i världen, både till följd av pandemin men också av den ryska invasionen av Ukraina. Det är viktigt att de rika länderna nu står fast vid sina åtaganden. Här hjälper vårt nya verktyg också till att visa sammanhangen kring klimatinvesteringar. Det finns många ambitiösa planer, men om planerna ska genomföras behövs det kapital.

Vad gäller klimatförhandlingarna och COP27 konstaterar Ulrika Modéer att förtroendet mellan parterna i klimatförhandlingarna är rekordlågt och att förtroendet bara kan stärkas genom resultat, bland annat när det kommer till finansiering av klimatförluster i fattiga länder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.