Greenpeace om Sveriges deltagande på COP27: ”Pinsamt”

COP27 Greenpeace Sverigechef Erika Bjureby ser på COP27 som en möjlighet för rika länder att ta sitt ansvar för en rättvis klimatomställning. Samtidigt är hon oroad över Sveriges deltagande på mötet.
– Tyvärr ser vi nu att Sverige prioriterar ner klimatarbetet, vilket sänder helt fel signaler, säger hon.

Greenpeace om Sveriges deltagande på COP27: ”Pinsamt”
Greenpeace Sverigechef Erika Bjureby. Foto: Greenpeace.

På söndag inleds FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheik i Egypten. Greenpeace Sverigechef Erika Bjureby kommer att följa mötet noggrant från hemmaplan. Huvudfokus för Greenpeace kommer att vara en rättvis omställning.

– Det viktigaste för oss på Greenpeace är att de rika länderna tar sitt ansvar och skjuter in pengar till de länder som påverkas mest av klimatkatastrofer. Historiskt har de rika länderna orsakat mest utsläpp. Nu är det dags att steppa upp och använda sin makt för att rädda planeten, säger hon.

Det vill Greenpeace att COP27 ska landa i

Konkret vill Greenpeace att FN-mötets förhandlingar ska landa i två överenskommelser kopplat till klimatfinansiering. Dels vill organisationen att det inrättas en ny fond som ska hantera klimatrelaterade skador i utvecklingsländer. Dels vill de att målet om att internationell klimatfinansiering ska vara minst 100 miljarder US dollar per år säkerställs.

Utöver det vill Greenpeace även att alla länder ska bidra till en snabb och rättvis utfasning av fossila bränslen, ett omedelbart stopp för alla nya fossilprojekt och att skogar, våtmarker och hav skyddas och återställs.

– Det viktigaste är att de rika länderna erkänner och respekterar de utmaningar vi står inför, och att de som är mest sårbara kompenseras ekonomiskt. Där har Sverige och EU en väldigt viktig roll, säger Erika Bjureby.

Orolig över Sveriges deltagande

Samtidigt är hon oroad över Sveriges deltagande i mötet. Enligt uträkningar av bland annat WWF och Naturskyddsföreningen kommer den nya regeringens föreslagna klimatåtgärder kraftigt öka utsläppen under mandatperioden, jämfört med nuvarande klimatpolitik. Erika Bjureby menar att det sätter fel prägel på mötet.

– Tyvärr ser vi nu att Sverige prioriterar ner klimatarbetet. Det är oroväckande eftersom Sverige tidigare varit ett föregångsland på de internationella FN-mötena, säger hon.

Tycker inte regeringens argument håller

Enligt Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ligger Sveriges klimatambitioner och mål fast. I en intervju med Miljö & Utveckling säger hon att klimatåtgärderna, med bland annat sänkt reduktionsplikt, handlar om att mildra konsekvenserna av de tuffa ekonomiska läge som Sverige och Europa står inför.

Erika Bjureby tycker inte att det håller som argument, utan snarare visar på vikten att agera mer kraftfullt.

– Det är ingen ursäkt, utan visar bara ännu tydligare på att vi måste ställa om och satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Att Sverige går in i mötet med en politik som bidrar till ökade utsläpp är pinsamt och sätter en dålig start på mötet, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.