Nytt verktyg ska minska riskerna för översvämningar i städer

Hållbart Samhällsbyggande Extrema väderförhållanden som skapas av klimatförändringar leder till att översvämningar blir vanligare. Nu har forskare i Östersjöregionen utvecklat ett planeringsverktyg och stödsystem för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Nytt verktyg ska minska riskerna för översvämningar i städer
Nytt verktyg ska minska riskerna för översvämningar i städer. Foto: Adobe Stock

Under 2021 drabbades både Sverige och Europa av kraftigt regnväder vilket orsakade översvämningar och skador på både bebyggelse och natur. Urbana områden blir särskilt drabbade vid översvämningar som blir allt vanligare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vid stora mängder nederbörd påverkas kapaciteten i avloppssystemen, vilket medför ökade risker för att orenat spillvatten spolas ut i naturen och i Östersjön. Nu har forskare tagit fram en lösningar för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Planeringsverktyget ska minska riskerna för översvämningar

Urbana områden kan klara av översvämningar förutsatt, men för det krävs förbättrad stadsplanering och riskprognos. I NOAH-projektet har forskare utvecklat både ett nytt planeringsverktyg och ett beslutsstödsystem för att förebygga översvämningar och utsläpp i urbana områden.

Fakta

Om NOAH (Interreg Baltic Sea Region NOAH project)

Genom att skapa hydrologiska modeller av åtta olika områden i stadsmiljö, kunde forskarna bedöma översvämningsrisker i nutid och under framtida klimatscenarier.

Utifrån kunskapen från modellerna valdes olika platser ut där övervakningssystem och kontrollutrustning installerades. Därmed kan avloppssystemen effektivt förbättras och dagvatten bättre hanteras.

Positiva spillover-effekter

Ett av områdena som varit med i projektet är Söderhamn som tidigare drabbats av översvämningar, har NOAH-projektet medfört ett flertal åtgärder.

Bland annat har stadsplanering och riskanalyser blivit mer effektiva genom verktyget som kallas Extreme Weather Layer. Kommunanställda har även lärt sig utföra vattenprovtagningar för att bedöma dagvattnets kvalitet.

Kan bidra till mindre förorenat vatten i Östersjön

Förutom tidigare nämnda effekter kan även Östersjön påverkas positivt. Genom att använda de åtgärder och verktyg som projektet föreslår kan flödet av föroreningar från urbana områden till Östersjön halveras.

Förhoppningen är att verktyget ska bidra med att öka klimatmedveten planering i städer och hos vattenföretag, för att på sikt minska klimatförändringarnas påverkan och bevara Östersjön.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.