Ny forskning kan avslöja översvämningsrisker

Forskning Att i tid veta vilka områden som riskerar svämmas över är viktigt för skydd av landområden nära bebyggda områden. Nu släpps den första högupplösta kartan över hela världens flodslätter, vilket gör att du kan räkna ut ditt områdes översvämningsrisk.

Ny forskning kan avslöja översvämningsrisker
Fernando Nardi et al.

En internationell forskargrupp har tagit fram den första högupplösta kartan över hela världens flodslätter. Forskargruppen presenterar också ett öppet tillgängligt verktyg som kan användas för att kartlägga flodslätter.

Man bedömer vanligen en flodslätts risk av översvämmas genom att simulera effekten av översvämningens utbredning genom komplexa hydrodynamiska modeller.

Tidigare modeller osäkra

De äldre modellerna har ansetts vara osäkra och hittills har det inte funnits någon enhetlig struktur för global kartläggning av flodslätter. Men nu kan forskare presentera en bättre modell för riskbedömningar av översvämningar.

Genom att använda ett snabbt geospatialt processverktyg, GFPLAIN, tillsammans med globala topografiska dataset så kan flodslätternas gränser med sin unika morfologi identifieras.

Nu kan du räkna ut ditt områdes översvämningsrisk

Verktyget är fritt tillgängligt och gör det möjligt för forskare och andra som arbetar med dessa frågor att själva göra regionala topografiska dataset och få fram flodslätters utbredning på sekunder eller minuter. 

– När man betraktar satellitbilder av områden med rinnande vatten kan man tydligt urskilja flodslätternas gränser på grund av deras unika form och färg. Dessa unika egenskaper är kopplade till vattendrivna erosions- och depositionsprocesser som huvudsakligen associeras till historiska översvämningshändelser. Vi har nu släppt både den första geomorfiska modellen av jordens flodslätter och ett lättanvänt verktyg för att kartlägga flodslätter, säger Fernando Nardi, artikelns förstaförfattare från University for Foreigners of Perugia.

Läs mer om forskningen här.

Läs mer: SIS uppdaterar standard – ska få fler kommuner att jobba med hållbar utveckling

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.