Nytt verktyg ska minska kaffets klimatpåverkan

Klimat I ett unikt projekt används satellitbilder och maskininlärning inom kaffesektorn. Målet är att hjälpa småskaliga odlare att minska kaffets klimatpåverkan och samtidigt öka sin inkomst.

Nytt verktyg ska minska kaffets klimatpåverkan
Mobilapp hjälper kaffeodlare att rapportera in klimatanpassningar. Foto: Arvid Nordquist

Ett av de stora klimatproblemen inom kaffeindustrin är utsläppen av växthusgaser från kaffeodlingar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Så mycket som 148 miljoner ton koldioxid skulle kunna bindas från atmosfären om hela kaffesektorn beslutar sig för att bli mer klimatsmart, säger Will Sheldon, en av utvecklarna bakom det nya verktyget, i ett pressmeddelande.

Mätbar data saknas

Det finns idag hållbarhetscertifieringar för hur man kan odla kaffe med hänsyn till människa och miljö. Men resultatet av kraven i standarderna går inte att mäta i minskade koldioxidutsläpp.

Erica Bertilsson, hållbarhetsdirektör Arvid Nordquist. Foto: Arvid Nordquist.

– Vi kan idag säga att det i hållbarhetscertifieringen ingår att användningen av konstgödsel ska minska, hållbar vattenanvändning, bygga buffertzoner eller skydd av ursprungsskogar etcetera, förklarar Erica Bertilsson, hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquists kafferosteri, och fortsätter:

– Men det går inte att säga att det här leder till x antal kilo mindre koldioxidutsläpp per kilo odlat kaffe för det finns ingen data.

Nytt verktyg gör det mätbart

För att hitta ett sätta att göra det hela mätbart samt införa klimatsmart odling deltar Arvid Nordquist just nu i ett projekt tillsammans med och Rainforest Alliance, Taking Root, Ecom, Aprodein och U&We.

Det hela går ut på att kaffeodlarna använder verktyget Farm-Trace. Odlarna laddar kort och gott ner en mobilapplikation. De fyller sedan i odlingens omkrets, samt mäter ett antal utvalda träd som rapporteras i appen.

Informationen kombineras sedan med satellitbilder och med hjälp av maskininlärning räknas odlingens kolbindning ut. Därefter får odlaren tips om hur odlingen kan förbättras. När åtgärderna genomförs uppdateras odlingens kolbindning automatiskt. Arvid Nordquist kan sedan följa allt via en webbportal.

Bidrar till kaffeodlarnas levnadsinkomst

Erica Bertilsson menar att den nya metoden också kommer att kunna bidra till en mer hållbar situation för kaffeodlarna.

– Det är en win-win metod. Kaffeodlarnas åtgärder i odlingen kan bidra till våra klimatmål och det gör såklart att det ökar betalningsviljan från vår del och förhoppningsvis även hos konsumenten. Odlarna utför en tjänst som de får betalt för, vilket stärker deras levnadsinkomst, samtidigt som det bidrar till klimatet, förklarar Erica Bertilsson.

Möjlighet till insetting istället för offsetting

Projektet inleddes tidigare i år och kommer att pågå i lite mer än två år.

För Arvid Nordquist innebär det här en stor möjlighet till att jobba med, insetting, det vill säga klimatkompensation i den egna värdekedjan.

– Genom att ge bönderna i vår värdekedja verktyg för att minska koldioxidutsläppen samt rapportera sina åtgärder, som sedan leder till att vi kan få mätbar data. Då kan vi verkligen komma till ett stadie där vi visar att vi minskar koldioxidavtrycket i vår värdekedja, säger Erica Bertilsson.

Trädplanteringen är föregångare

Den här typen av verktyg används redan inom klimatkompenserande projekt. Till exempel har Plan Vivo, som är det mest välkända systemet för klimatkompensationskrediter inom trädplantering, antagit Farm-Trace som verktyg.

För att fler sektorer ska kunna använda verktyget krävs grödor som kan odlas i ett så kallat agroforestry-system. Dit hör till exempel kakao, nötter och vissa kryddor.

“Kaffet är ingen liten industri”

Arvid Nordquist mål med projektet är att kunna använda verktyget i hela sin värdekedja, men också att hela kaffeindustrin tar efter.

– Kaffet är ingen liten industri. Det är världens näst största råhandelsvara så kan man hitta en lösning för kaffet så är det jättebra, säger Erica Bertilsson.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.