Verktyg ska guida bland klimatscenarier

Verktyg Hur fungerar klimatscenarier, och hur kan en investering påverkas av ett förändrat klimat? Det är några av de frågor som ett interaktivt webbverktyg ska svara på. Bakom verktyget står bland andra Henrik Carlsen, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI).

Verktyg ska guida bland klimatscenarier
Henrik Carlsen, SEI, är en av forskarna bakom verktyget om klimatscenarier. Foto: SEI

Bakom verktyget står en rad universitet och institut i Europa. Finansieringen kommer från nationella forskningsråd och EU. En av alla involverade forskare är Henrik Carlsen på Stockholm Environment Institute (SEI). Han har varit projektledare för en av de studier som ingår i forskningsprojektet bakom verktyget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Webbverktyget ska i första hand utbilda människor i hur man kan använda scenarier generellt, och erbjuda en samlingsplats för all den scenariodata som tagits fram av vetenskapen, säger han, och fortsätter:

– Verktyget är tänkt för folk som i sitt arbete är beroende av att förstå hur klimatet förändras och vilka effekter det kan få, men allt är öppet och tillgängligt för alla.

Verktyget ska visa vägen till klimatscenarier

Tanken med verktyget är inte att utveckla nya scenarier, utan att samla det som redan finns. Guiden är uppbyggd i moduler, där en riktar sig till personer som inte arbetat med scenarier tidigare. Den innehåller en grundkurs i vad klimatscenarier är och hur de är uppbyggda.

I verktyget finns också en ingång till en mängd databaser, och för den som är mer insatt i frågan och kanske redan arbetar med klimatscenarier kan detta förenkla i och med att allt är samlat på en plats.

Riktar sig till tre sektorer

Fakta

De här modulerna finns i webbverktyget:

Utbildningsmoduler: Primer – grundkunskap om scenarier Mot en eldriven framtid – modul om hur utsläppsminskningarna kan ske Risker med fossilbränslen – finansiella risker i olika sektorer med koppling till fossila bränslen Utsläppsgapet – hur väl linjerar dagens planer med Parisavtalet? Historia – den historiska utvecklingen av koldioxidutsläppen. Avancerade moduler: Jorden – en interaktiv visualisering av hur planeten påverkas av förändringarna, du väljer själv scenarie Hitta scenariet – en modul som gör att du kan filtrera fram olika scenarior ur en omfattande databas Upptäck scenariet – modulen leder till IIASA:s databas med en rad olika, modellbaserade utvecklingsvägar. Information som används av IPCC. Login krävs. Tekniksökaren – här kan du filtrera fram vilka tekniker och metoder som passar dina behov.

Verktyget riktar sig till tre olika sektorer: politik på nationell och global nivå, finanssektorn, samt beslutsfattare i klimatanpassningsfrågor på lokal och regional nivå.

– Vi har försökt göra ett verktyg för aktörer på alla nivåer, säger Henrik Carlsen.

Stort behov

Han förklarar att behovet av att förstå vad scenarier är och hur man arbetar med dem är stort. Det handlar inte bara om att bedöma risken för att en byggnad förstörs vid en översvämning.

– Klimateffekterna är transnationella, de färdas över nationsgränser. I Sverige har vi en industri som ligger långt upp i värdekedjan, och som är beroende av komponenter från globala försörjningskedjor. Den försörjningen kan hotas av klimatförändringar, säger Henrik Carlsen.

Även ekonomin förändras

Ett annat exempel är det som kallas transformationsrisker, när ekonomin ställer om.

– Då finns risker för investerare att sitta med värdelösa tillgångar. Det handlar inte om fysiska risker, utan kanske att du har investerat i ett kolkraftverk eller en bilverkstad för bensinmotorer, säger han.

Så kan det gå för fossilindustrin

En modul fokuserar på fossilindustrin. Där går det att se möjliga utvecklingsvägar för till exempel kolindustrin fram till 2050, beroende på vilka politiska beslut som fattas, i region för region.

– Allt som finns här är inte unikt, men vissa delar är unika liksom att vi har satt samman detta på ett och samma ställe, säger Henrik Carlsen.

Forskarna förbereder redan nya moduler till verktyget. Det första som är på gång är särskilda ingångar för finans- och politiksektorerna.

Här finns verktyget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.