Nytt prisrekord på utsläppsrätter

Klimat Priset på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem har slagit nytt rekord och är nu 50 euro per ton. Men trots höga priser pekar vissa bedömare på att det krävs mer för att nå klimatmålen.

Nytt prisrekord på utsläppsrätter
Stigande priser leder till högre kostnader för fossilberoende företag. Foto: Stock Adobe.

De senaste månaderna har det blivit väsentligt dyrare för företag att köpa utsläppsrätter för att kunna släppa ut koldioxid och andra växthusgaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Strax före årsskiftet nåddes det dåvarande rekordet på 30 euro per ton. Några veckor senare steg priset till 35 euro, i februari nåddes den historiska nivån 40 euro och för första gången någonsin kostar det nu 50 euro att släppa ut ett ton koldioxid eller annan växthusgas.

Det kan jämföras med priset för tre år sedan som då låg kring 7 – 8 euro per ton.

Revidering av systemet

En faktor som pekas ut som förklaring till den kraftiga prisökningen är den europeiska ekonomin som nu åter börjar komma på fötter efter pandemin. I sommar ska EU-kommissionen också presentera sitt förslag till revidering av utsläppshandelssystemet.

– Mer behöver göras för att skynda på avvecklingen av den fossila energin. Det är dags att höja minskningstakten av antalet utsläppsrätter, inkludera ännu fler fossila sektorer och slopa den fria tilldelningen, kommenterar Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet.

Kemiska industrin

De stigande priserna på utsläppsrätter leder till allt högre kostnader för de fossilberoende företagen. European Chemical Industry Council (CEFIC) arrangerade för några dagar sedan ett webbinarium där flera av talarna lyfte fram riskerna för den kemiska industrin med övergången till nettonoll klimatutsläpp.

Det kommande decenniet kommer att vara avgörande, menade Brigitta Huckstein från BASF, världens största kemiproducent, och Flor Gonsolin, chef för klimatarbetet på CEFIC.

Båda pekade på behovet av stödåtgärder för att underlätta klimatomställningen. Bland annat efterlyser de så kallade ”carbon contracts”, ett finansiellt instrument som garanterar avkastning på koldioxidneutrala investeringar.

– EU:s system för handel med utsläppsrätter räcker inte. Det behövs mer för att vi ska kunna göra skillnad, sade Brigitta Huckstein.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste