Intresset ökar för klimatbonusbilar

Transport Antalet nyregistrerade personbilar ökade med 36 procent under januari – mars jämfört med samma period i fjol. Klimatbonusbilarna svarade för den största ökningen med laddhybriderna som ohotade vinnare.

Intresset ökar för klimatbonusbilar
Enbart under mars ökade laddhybriderna med 215 procent. Foto: Stock Adobe.

Under januari – mars nyregistrerades totalt 93 785 personbilar, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med samma period i fjol, enligt färsk statistik från Trafikanalys.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bensindrivna bilar svarar fortfarande för den största volymen med 33 324 nyregistreringar. Men så kallade klimatbonusbilar väcker ett allt större intresse med en uppgång på 68 procent under perioden.

Som klimatbonusbilar klassas elbilar, gasbilar samt laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km. Av dessa svarade laddhybriderna för den största ökningen med en uppgång på 113 procent under januari – mars. Enbart under mars månad ökade laddhybriderna med 215 procent.

Förändring av bonus-malus

Det ökade intresset för laddhybrider har att göra med den förändring av det så kallade bonus-malussystemet för beskattning av personbilar och lätta lastbilar som genomfördes den 1 april, förklarar Maria Melkersson, statistiker på Trafikanalys.

– Bonusen för laddhybrider minskade med i genomsnitt 10 000 kronor samtidigt som bonusen för elbilar ökade med samma belopp. Det gjorde att många passade på att köpa laddhybrid före månadsskiftet, säger hon.

En fordonstyp på personbilssidan som ökade kraftigt under januari – mars i år var också husbilar, där antalet nyregistreringar uppgick till 1 700 jämfört med 522 samma period förra året – en uppgång på 226 procent.

Nyregistrerade personbilar per drivmedel januari – mars 2021 (siffran inom parentes avser 2020).

 • Bensin 33 324 (27 090) +23 %
 • Diesel 20 783 (17 456) +19 %
 • El 5 202 (5 713) -9 %
 • Elhybrid 6 579 (4 507) +46 %
 • Laddhybrid 27 459 (12 893) +113 %
 • Etanol 16 (19) -16 %
 • Gas 416 (1 128) -63 %
 • Personbilar totalt 93 785 (68 814) +36 %
 • varav klimatbonusbilar 32 321 (19 236) +68 %

Fakta om statistiken

Trafikanalys uppgifter omfattar nyregistreringar av alla fordon som kommit in i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som Bil Sweden redovisar, som endast omfattar bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar bilar som är direktimporterade. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer och statistiken ingår i Sveriges officiella statistik (SOS).

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.