-->

Klimatutsläppen minskar för långsamt i Sverige

Klimat Förra året minskade Sveriges klimatutsläpp med 2,4 procent. Det är för lite för att nå målet om netto noll till år 2045 enligt Naturvårdsverket. Takten i omställningen behöver mer än fördubblas.

Klimatutsläppen minskar för långsamt i Sverige
För få elbilar. Foto: Pixabay

Under år 2019 minskade klimatutsläppen i Sverige med 2,4 procent. Men det räcker inte enligt Naturvårdsverket som presenterat statistiken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Minskningstakten borde istället vara mellan sex och tio procent per år. För till år 2045 behöver utsläppen minska med minst 85 procent jämfört med basåret 1990. Under de 30 år som gått sedan basåret har 29 procent klarats av.

Minskningen för de senaste två åren som det finns statistik för, beror till stor del på det som hänt inom sektorerna industri samt el- och fjärrvärme. De tillhör dem som handlar med utsläppsrätter.

Milt väder

Men själva handeln med utsläppsrätter är ändå inte huvudorsaken till minskningen, enligt Jonas Allerup, klimatanalytiker på Klimatmålsenheten.

– Minskningen beror på milt väder, minskade utsläpp från raffinaderierna på grund av underhållsstopp samt minskade utsläpp inom mineralindustrin på grund av minskad produktion, säger han.

Handelssystemets effekter räcker alltså inte, utan det krävs ytterligare åtgärder för att minska utsläppen snabbare.

Elbilarna få

En bekymmersam sektor är till exempel transporterna. Visserligen har försäljningen av elbilar ökat kraftigt, men från en väldigt låg nivå. Så genomslaget har inte blivit stort. Mer måste göras.

– För att minska utsläppen inom transporter behöver tre lösningar komma på plats, som ofta benämns som de tre benen. Dessa är förnybara drivmedel, fossilfria och energieffektiva fordon samt ett mer transporteffektivt samhälle.

Inom transportsektorn kan en minskning av klimatutsläppen även minska mängden luftföroreningar, konstaterar Naturvårdsverket i rapporten Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020. Att minska just trafikens påverkan, är därför extra intressant. Och att låta biodrivmedel stå för hela klimatminskningen, betyder att hälsovinsten går om intet.

Fler styrmedel

De styrmedel som redan finns kan skärpas för att målet ska nås, men de kan komma fler också.

– Nya kan också introduceras för att vi ska kunna klara målet, säger Jonas Allerup.

De allra flesta sektorer minskade ändå utsläppen mellan åren 2018 och 2019, om än inte tillräckligt. Men för jordbruk och arbetsmaskiner ökade utsläppen.

Årets utsläpp beräknas minska mer på grund av pandemin.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.