Rapport: Här är leverantörskedjorna med störst klimatutsläpp

Klimat Klimatutsläppen i leverantörskedjorna måste ner, skriver Boston Consulting Group och World Economic Forum i en rapport. Enligt rapporten, som också föreslår ett niopunkters program för att komma åt utsläppen, är det en affärsrisk att inte ta kontroll leverantörskedjan.

Rapport: Här är leverantörskedjorna med störst klimatutsläpp
Olof Sundström, BCG, kommenterar rapporten om klimatutsläpp i leverantörskedjan.

Boston Consulting Group (BGC) och World Economic Forum (WEF) har tagit fram en rapport om klimatutsläpp i leverantörskedjor globalt. Den visar bland annat hur utsläppen exporteras kors och tvärs över jordklotet. Enligt rapporten är klimatutsläpp i leveranskedjan en affärsrisk, som måste kontrolleras. Olof Sundström, BCG, berättar mer om slutsatserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Nästan alla utsläpp går att åtgärda med teknologier som vi känner till idag, om man accepterar att man kan komma att behöva justera till exempel insatsvaror, produktionsteknik och energikällor. Vi behöver alltså inte sitta och vänta på en framtida teknisk lösning som ska rädda oss.

– En del utsläpp är naturligtvis betydligt svårare och dyrare än andra, till exempel de som bildas vid cementproduktion eller ståltillverkning. Men som vi skriver i rapporten blir prisskillnaden på slutprodukterna i värdekedjan försumbart högre även om kostnaden för vissa punktinsatser är mycket kostsamma, säger han.

Var behövs det teknisk utveckling?

Fakta

Leverantörskedjorna med högst klimatutsläpp

1. Livsmedel

2. Bygg

3. Mode

4. Enklare konsumentprodukter

5. Elektronik

6. Bilindustrin

– Det stora teknikskifte som behöver ske är inom negativa utsläpp. Där har vi mycket att göra innan vi kan komma upp i de volymer som krävs för att stabilisera klimatet.

Rapporten analyserar bland annat de tjugo största exportflödena av koldioxid, det som vi brukar kalla importerade utsläpp. Det handlar om utsläpp som görs vid tillverkning av en produkt som importeras. Utsläppen sker då i ett annat land än där produkten används.

Kina enskilt största exportör av utsläpp

Att Kina är den största enskilda utsläppsexportören är ingen överraskning. Enligt rapporten exporterades motsvarande 1 146 Mton koldioxidutsläpp från Kina år 2015, varav lejonparten till USA och EU. Indien exporterade ungefär en tiondel så mycket utsläpp. Att länderna som exporterar är avlägsna är en svårighet för den som vill ta kontroll över leveranskedjan, enligt rapporten.

BGC har konstaterat att leveranskedjorna inom åtta branscher tillsammans står för hälften av koldioxidutsläppen. Överlägset störst påverkan har livsmedelsindustrin, därefter kommer bygg och mode.

Vilka är de största utmaningarna för de som vill arbeta med utsläpp av klimatgaser i leverantörskedjan?

– Att få såväl konsumenter som företagsledare att på allvar acceptera den faktiska påverkan, och därmed kostnad, som en produkt har. Det kan vi göra genom att göra utsläppen transparenta, mäta och följa upp, ställa tydliga krav på leverantörer, och att vara tydliga med vilket avtryck produkter har. Samtidigt måste vi gå ifrån tveksamma kompensationer, där jag kan släppa ut mer för att du släpper ut mindre. Vi behöver på allvar få ner utsläppen genomgående, säger Olof Sundström.

”Alla måste se över utsläppen”

Fakta

Nio punkter för en utsläppsfri leverantörskedja

1. Bygg ett rapporteringssystem för utsläpp, och fyll på med data från era leverantörer

2. Sätt ambitiösa och holistiska mål för att skära ner på utsläppen genom följande steg:

3. Utvärdera val av produktdesign.

4. Omvärdera inköpsstrategi (geografiskt)

5. Sätt ambitiösa regleringar för inköp av varor

6. Jobba tillsammans med leverantörer för att finansiera sätt att minska utsläpp

7. Jobba tillsammans med industrikollegor för att hitta gemensamma mål och utjämna spelplanen

8. Skala upp genom att öka efterfrågan på, och på så sätt minska kostnaden för, gröna lösningar

9. Slutligen – utveckla inre styrmekanismer som använder utsläppsminskning som styrningsobjekt så att ledningsgrupp och styrelse får ökat incitament för utsläppsminskning

Källa: BCG

Att det är svårt att få fram data är ett bekymmer, enligt rapporten. Men Olof Sundström menar att alla företag, stora som små, kommer att behöva se över utsläppen från leveranskedjan.

– Oavsett vilken organisation man är behöver man förr snarare än senare se till att ha en koldioxidfri leverantörskedja. Sedan har man naturligtvis olika förutsättningar och förhandlingspositioner, men vi behöver alla se till att få bort utsläppen ur vår produktion och våra inköp. Det är dags för alla att åka med, oavsett storleken på ditt bolag, säger han.

En affärsrisk

Han menar att det är en affärsrisk att strunta i koldioxidutsläppen.

– En av de största affärsriskerna som bolag kan ta just nu är att inte tänka igenom hur, eller ens acceptera att, man måste bli helt koldioxidfria inom ett drygt decennium. Och att det finns ett stort momentum och många att samverka med.

– Nu är det affärskritiskt för alla att jobba genomgripande med hållbarhet, inklusive för den tunga industrin och globala investerare. Förändringen sker, säger han.

Här finns rapporten.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.