-->

Umeå får dubbla klimatbudgetar

Klimat Umeå som tätort ska vara klimatneutralt senast 2030. Ett åtgärdsprogram håller nu på att utarbetas där även en klimatbudget ingår. Men Fridays For Future gick före och fixade koldioxidbudgeten i förväg.

Umeå får dubbla klimatbudgetar
Umeå - snart med två klimatbudgetar. Foto: StockAdobe

Kommunfullmäktige i Umeå kommun antog förra året nya lokala miljömål. De innebär att hela kommunen som geografiskt område ska vara klimatneutralt senast 2040, tätorten 2030 och kommunal förvaltning, inklusive kommunala bolag 2025.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Umeå kommun är också en av nio kommuner som får stöd i klimatomställningen av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via innovationsprogrammet Viable Cities.

– Att vi inom förvaltningen föregår med gott exempel är viktigt för att visa på möjligheterna, säger Katharina Radloff, miljöstrateg på kommunen.

Åtgärdsprogram under arbete

Samtidigt som miljömålen fastställdes gav politikerna även i uppdrag åt avdelningen för övergripande planering att ta fram ett åtgärdsprogram som visar vad som behöver göras.

– Det är i det arbetet som vi står just nu. Vi ska komma med förslag till åtgärder, räkna på kostnader och beräkna hur stora utsläppsminskningar det kan ge. För att bli klimatneutrala krävs att vi hittar de åtgärder som ger mest valuta för pengarna, förklarar Katharina Radloff.

Vill få till en brant kurva

I arbetet med åtgärdsprogrammet ingår även att fastställa en koldioxidbudget eller klimatbudget, som man hellre föredrar att kalla det, som visar den nedtrappning av klimatutsläppen som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Med den som riktmärke bestämmer man vilka åtgärder som behöver genomföras.

Enligt Annika Myrén, projektledare för Klimatneutrala Umeå 2030, krävs kraftfulla åtgärder i snabb takt.

– Vår bedömning är att klimatomställningen kommer att ske trappstegsvis. Det går inte att bestämma en procentsiffra som vi ska hålla oss till år efter år. Helst vill vi ha en kurva som först lutar brant nedåt och sedan planar ut, säger hon.

Fridays For Future tog fram koldioxidbudget

Den lokala avdelningen av klimatorganisationen Fridays for Future har dock pekat på behovet av att inte vänta med koldioxidbudgeten, utan att fastställa den parallellt med miljömålen. Ett 100-tal personer i organisationen gick därför samman och finansierade en egen budget, framtagen av Klimataledarskapsnoden vid Uppsala universitet.

Koldioxidbudgeten, som visade på ett behov av utsläppsminskningar på 16 procent per år, skickades in till kommunen och utgjorde remissunderlag i arbetet med kommunens miljömål.

– Det är naturligtvis bra att Fridays for Future pushar oss framåt. Budgeten utgör nu ett viktigt underlag i arbetet med åtgärdsprogram och klimatbudget, förklarar Annika Myrén.

Kommunen gör egen klimatbudget

Den klimatbudget som kommunen ska presentera kommer att tas fram på egen hand och bygga på så specifika och lokala data som möjligt.

– Målet är att vår budget ska bli mer förfinad än de modeller som annars används – allt för att underlätta för kommuninvånarna att göra klimatsmarta val, säger Annika Myrén.

Samråd i juni

I juni kommer kommunen kalla till samråd kring åtgärdsprogrammet och klimatbudgeten. Hur stora utsläppsminskningar som kommer att definieras vill Katharina Radloff inte spekulera i.

– De flesta andra kommunala koldioxidbudgetar indikerar utsläppsminskningar på 16 procent. Målet är att även vi ska jobba åt det hållet, även om det blir större minskningar vissa år och mindre andra år, säger hon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.