Karlshamns kommun ersätter lastbil med cykelbud

Hållbarhet i praktiken Karlshamns kommun har inlett en ny satsning för att minska lastbilstrafiken. Sedan mitten av mars kör cykelbud ut en del av kommunens varor med eldrivna lådcyklar den sista sträckan till beställaren.

Karlshamns kommun ersätter lastbil med cykelbud
Imami Abdullah är anställd inom Arbetscentrum i Karlshamns kommun. Han är en av de personer som ska leverera varor från de nya mikroterminalerna ut till kommunens olika verksamheter. Foto: Filip Holmström, Karlshamns kommun.

Satsningen är framförallt ett miljöprojekt då kommunen vill minska antalet körsträckor med lastbil. Men projektet går också ut på att öka säkerheten för skolor och boende i området, liksom att skapa fler arbetstillfällen för personer inom kommunens arbetsmarknadsenhet. Så det är tre vinningar, förklarar Sara Wallman, koordinator på Serviceverksamheten i Karlshamns kommun.

Sara Wallman är koordinator på Serviceverksamheten i Karlshamns kommun.

Hur kom ni på idén att skaffa lastcyklar?

– Det är egentligen en del av kommunens projekt med samordnad varudistribution som påbörjades förra året genom en distributionscentral.  Målet med samordnad varudistribution är att samköra leveranserna så mycket som möjligt och nu bygger vi vidare på detta genom att sätta upp två mikroterminaler för att minska körsträckorna ytterligare.

Vad är en mikroterminal?

– Det är ett slags minilager dit en del av varorna till kommunens verksamheter levereras med lastbil innan de cyklas ut.

Hur gjorde ni tidigare?

– Tidigare har varuleveranserna gått med lastbil ut till varje ställe.

Vilken typ av transporter gör ni med cyklarna?

– Det är varutransporter med allt från köksutrustning till pennor, papper, rengöringsmedel och leksaker till våra skolor, förskolor och en del övriga enheter. Snart kommer förhoppningsvis även omsorgen att anslutas till detta.

Hur ofta rullar de iväg?

– En gång i veckan levereras det varor från distributionscentralen till mikroterminalerna. De anställda cyklar sedan ut varorna till omkringliggande verksamheter.

Hur långt kör ni maximalt med cyklarna?

– Till den enhet som ligger längst bort från mikroterminalerna är det 2,5 km. Vi räknar med att det blir minst en mils cykling per vecka. Men det beror också på hur mycket gods vi får. Det kan bli många sträckor fram och tillbaka.

Har ni räknat något på hur många lastbilsmil de ersätter?

– Körsträckorna ska minska med 30 procent genom cykelbuden, men räknar man in hela projektet med samordnad varudistribution så sparar vi in mycket mer än så.

Blir det billigare med cyklar?

– Fokus i detta projekt är att spara på miljön och öka trafiksäkerheten i våra områden. Men eftersom sträckorna med lastbil minskar finns det en ekonomisk vinning också. Men det krävs en del arbete med logistiken kring leveranserna.

Hur gör ni om det regnar?

– Det finns kapell på själva lådan som skyddar paketen. Det finns även regnkläder till personalen, men vid riktigt snöoväder får man ta elbil istället.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.