Trafikverket: Transporterna kommer att fortsätta öka

Transport Nu har Trafikverket levererat sitt underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen till regeringen. Enligt prognoserna kommer transporterna att fortsätta att öka, men klimatmålen nås tack vare elektrifiering och biodrivmedel. Ett förslag för att klara underhållsberget är att lyfta ut finansieringen av nya stambanor från den nationella planen.

Trafikverket: Transporterna kommer att fortsätta öka
AdobeStock

Trafikverkets underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige är nu färdig. Fokus ligger på underhållsbehov och klimat, enligt Trafikverkets pressmeddelande. För när befolkningen ökar och ekonomin väntas växa ökar efterfrågan på transporter, både av personer och gods. Och även om det byggs nytt så är den allra största delen av infrastrukturen klar sedan länge.

– Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, i en kommentar.

Trafikverket: Pengarna räcker inte

Men pengarna räcker inte till, enligt Trafikverket, som därför föreslår att frågan om finansiering av nya stambanor för tåg ska flyttas utanför den nationella planen. På så sätt kan det finnas pengar till annat.

– En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle möjliggöra en effektivare utbyggnad, samtidigt som det frigör utrymme för angelägna åtgärder, säger Lena Erixon.

Klimatmålen uppnås

Enligt Trafikverkets analys kommer elektrifiering, biodrivmedel och högre bränslepris att leda till att klimatmålen uppnås. Framför allt framhålls reduktionsplikten (krav på inblandning av biobränsle) och systemet med premier för miljöbilar och högre kostnader för konventionella bilar, bonus-malus.

Verket menar att elektrifieringen tar tid och verket uppmanar därför regeringen att se till att det finns produktion och efterfrågan på biodrivmedel.

Elbilarna allt fler

Trafikverket har även gjort en prognos för försäljningen av elbilar. Enligt den ska 60 procent av nybilsförsäljningen 2030 vara elbilar, och 2040 ska elbilarna utgöra 90 procent av försäljningen. Totalt skulle det innebära att 26 procent av de bilar som rullar år 2030 är elbilar, och 68 procent elbilar 2040.

Att vi ska kunna banta oss ur klimatkrisen tror inte Trafikverket. Persontransporterna förväntas öka med 28 procent mellan 2017 och 2040, och ökningen är störst för bilresor. Inrikesflyget bedöms ligga på samma nivå 2030 som det gjorde 2017. Den största ökningen står godstransporterna för, plus 1,8 procent per år.

Pandemin påverkar inte långsiktigt

Prognoserna tar inte hänsyn till covid-19-pandemin, men Trafikverket skriver i sin rapport att en framtid med mer distansarbete och digitala möten kan innebära minskat behov av arbets- och tjänsteresor. Verket tror dock inte att det behöver innebära att det totala resandet minskar eftersom ”man får ökade möjligheter att göra andra typer av resor i stället”.

Här finns rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.