Familjebostäder växlar upp sitt klimatarbete

Klimat Familjebostäder i Stockholm växlar upp sitt klimatarbete med en rad åtgärder, bland annat en utökad satsning på solceller. Målet är att de sammantaget ska minska klimatutsläppen med ytterligare 10 procent fram till 2023.

Familjebostäder växlar upp sitt klimatarbete
Familjebostäder ska utöka solcellsytan på taken med 50 procent fram till 2023.

Familjebostäder, som äger och förvaltar över 20 000 hyresrätter i Stockholm, arbetar aktivt för att minska påverkan på klimat och miljö. Sedan 2007 har Familjebostäder halverat sitt klimatavtryck genom lägre klimatutsläpp och minskad energianvändning.

Flera åtgärder

Fram till 2023 är ambitionen att minska klimatutsläppen med ytterligare 10 procent genom flera åtgärder:

  • Producera mer förnybar energi med exempelvis solceller. Fram till 2023 ska solcellsytan på taken utökas till 9 000 kvadratmeter, en ökning med 50 procent. Tester ska också göras av batterilösningar för att använda så mycket som möjligt av den energi som produceras direkt i fastigheterna.
  • Se till att fastigheterna är energieffektiva genom planerat underhåll och driftåtgärder.
  • Ställa krav på klimateffektiva entreprenader vid upphandling.
  • Undersöka möjligheter att investera i vindkraft och öka produktionen av förnybar energi.
Helena Ulfsparre, miljöchef Familjebostäder.
Helena Ulfsparre, miljöchef Familjebostäder.
Foto: Olof Holdar.

– För att nå våra ambitiösa mål behöver vi titta på nya metoder för förnybar energi. Där kan investering i vindkraft vara en bra lösning, kommenterar miljöchef Helena Ulfsparre.

Klimatneutralt Stockholm

Familjebostäder är också med i Allmännyttans klimatinitiativ vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett klimatneutralt Stockholm. Klimatinitiativet har två konkreta mål – dels en fossilfri allmännytta senast år 2030, dels 30 procents lägre energianvändning till 2030 jämfört med 2007 års resultat.

För att nå målen går Familjebostäder vidare med ytterligare åtgärder, bland annat med sikte på att minska klimatpåverkan från byggproduktion. Att bygga nya bostäder påverkar klimatet i större omfattning än att förvalta samma bostäder under 50 år.

– Vi beräknar hur stor klimatpåverkan olika byggmaterial har när vi bygger. Då ser vi också hur vi kan minska utsläppen. Målet är att halvera klimatavtrycket i vår nyproduktion till år 2030, säger Helena Ulfsparre.

Hantering av byggavfall

Familjebostäder ställer även krav på byggentreprenörer att förebygga och hantera byggavfall i byggprojekten.

– Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan. Vi har nyss lämnat vidare 120 ton tegel för återbruk i ett projekt, säger Helena Ulfsparre.

En annan åtgärd handlar om att göra det enkelt för hyresgästerna att bo utan bil. Bilpooler finns i dagsläget tillgängliga i Farsta strand, Rågsved och på Årstastråket. Ytterligare bilpooler är på gång i flera nyproduktionsprojekt och ett så kallat Stockholmshus i Farsta strand blir också först ut med cykelpool.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.