Volvos klimatmål godkända av SBTi

Klimat Volvokoncernens klimatmål för att bidra till Parisavtalet har nu validerats av Science Based Targets-initiativet. Koncernen strävar efter att uppnå netto-nollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040.

Volvos klimatmål godkända av SBTi
Lastbilstillverkaren Volvo har fått sina klimatmål godkända av SBTi. Foto: StockAdobe

I november förra året tog Volvokoncernen fram en färdplan med delmål om hur företaget senast år 2050 tänker nå nettonollutsläpp av växthusgaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Under tisdagen stod det klart att målen valideradts av företaget Science Based Targets-initiativet, SBTi, som hjälper företag att upprätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser. SBTi stöttar också företag i att ställa om affärsverksamheten så att den passar den framtida ekonomin med låga koldioxidutsläpp.

Två olika ambitionsnivåer för att minska utsläppen

SBTi har två olika ambitionsnivåer som företag eller organisationer kan välja mellan, i syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

Den första nivån är ett så kallat “standardåtagande” som innebär en begränsning av den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriella nivåer.

Den andra nivån innebär att företag ska ha ambitionen på 1,5°C för att anpassa utsläppsminskningen till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Volvos klimatmål: Den ambitiösare nivån

Fordonstillverkaren har valt att utgå från den andra nivån och radar i ett pressmeddelande upp fler olika åtaganden.

Till att börja med har koncernen utvecklat en färdväg mot 1,5 °C-målet för lastbilar och bussar med en riktad utsläppsminskning på 40 procent per fordonskilometer fram till 2030.

Fortsättningsvis har koncernen mål för att indirekta utsläpp som täcker cirka 95 procent av de sålda produkterna.

Till sist ska företaget senast år 2040 uppnå netto-nollutsläpp i hela värdekedjan.

Siktar mot 100 procent fossilfritt

Volvokoncernen har valt år 2019 som basår för sina delmål och kommer kontinuerligt att följa upp och rapportera om sina framsteg.

– Klimatförändringarna är verkliga och en av vår tids största utmaningar. Volvokoncernen är ombord på transformationsresan för att ändra vårt erbjudande med ambitionen att vårt utbud ska bli 100 procent säkert, 100 procent fossilfritt och 100 procent mer produktivt, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen i ett pressmeddelande.

Även många andra svenska företag har låtit SBTi validera sina mål. Till exempel Scania, Stena Recycling, Holmen, Telia och Riksbyggen, för att nämna några.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.