Neste och Volvo utvecklar förnybar bensin

Transport Finländska Neste har inlett samarbete med Volvo Cars för utveckling av förnybar bensin. Bränslet är tänkt att bli en så kallad drop-in-lösning som ska kunna användas i både nya och befintliga bensin- och hybridbilar.

Neste och Volvo utvecklar förnybar bensin
Den förnybara bensinen ska kunna tankas i både befintliga och nya fordon. Foto: Stock Adobe.

Regeringen har som mål att minska utsläppen från bensinbilar med 28 procent och från dieselbilar med 66 procent till år 2030 genom den så kallade reduktionsplikten med krav på ökad inblandning av biodrivmedel. År 2030 förväntas sammantaget mer än 60 procent av den bensin och diesel som används vara fossilfri.

Men hittills har det saknats så kallade drop-in-lösningar när det gäller inblandning av biodrivmedel i bensin för att uppnå målen.

Drop-in-lösning

Det tidigare oljebolaget Neste, med säte i Finland, som numera är världens största producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle, har inlett samarbete med personbilstillverkaren Volvo Cars för att utveckla förnybar bensin. Samarbetet sker inom motorbolaget Powertrain Engineering Sweden, som bland annat förser Volvo Cars med drivlinor och hybridsystem.

Produkten är en så kallad drop-in-lösning som uppfyller standarden EN228, vilket innebär att den kan användas i båda befintliga och nya bensin- och hybridbilar.

Michael Fleiss, vd Powertrain Engineering Sweden.
Michael Fleiss, vd Powertrain Engineering Sweden.

– Kombinationen av våra produkter och Nestes förnybara bensin kommer göra det möjligt för fordonsägare att sänka koldioxidutsläppen med upp till 65 procent, säger Michael Fleiss, vd för Powertrain Engineering Sweden i en kommentar.

75 procent förnybart

Den förnybara bensinen består i dagsläget av cirka 75 procent förnybara råvaror. Men Neste satsar på att vidareutveckla produkten för att på sikt kunna använda upp till 95 procent förnybara råvaror. Den exakta andelen biokomponenter i produkten är inget som Neste vill kommentera med hänvisning till de tester som pågår och att mixen kan justeras i slutfasen av utvecklingsarbetet.

Testningen sker både i motortestbädd hos Volvo Cars samt genom Nestes egen testverksamhet med två fordon i trafik. Resultaten ska utvärderas under de kommande månaderna med målet att kunna lansera produkten globalt inom en snar framtid.

Gröna Bilister positiva

Motororganisationen Gröna Bilister ser positivt på initiativet. Enligt ordförande Marie Pellas behövs en bredd av olika förnybara drivmedel som produceras av hållbara råvaror för att uppfylla reduktionsplikten och kunna klara av transportsektorns omställning.

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister.
Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister.

– Sedan måste vi även kombinera detta med kraftfulla satsningar på överflyttningen från biltransporter till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Enbart förnybara drivmedel kommer inte att räcka för att nå våra klimatmål, säger hon till Miljö & Utveckling.

Finns det inte risk för att sådana här lösningar fördröjer övergången till elektrifiering?

– Alla hållbara lösningar kommer att behövas för att 2030-målet för transportsektorn ska kunna nås. Det finns starka drivkrafter som leder till en positiv utveckling för elektrifiering. Biobensin blir ett bra komplement för befintlig fordonsflotta och laddhybrider. Vi ser gärna att laddhybrider kombineras med ett biodrivmedel eftersom räckvidden på el är begränsad, säger Marie Pellas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.