Få företag sätter hållbarhetsmål: ”Resultaten är oroande”

undersökning Trots det växande intresset för hållbarhet inom näringslivet, har endast en minoritet av företagen faktiskt fastställt konkreta mål för sitt hållbarhetsarbete. En ny undersökning har belyst detta faktum och påpekat att vissa företag nu riskerar att hamna på efterkälken.

Få företag sätter hållbarhetsmål: ”Resultaten är oroande”
Johanna Milne, PwC Sverige.

Enbart 28 procent av mindre och medelstora svenska företag sätter mål för sitt hållbarhetsarbete, och för mindre företag sjunker siffran så lågt som 24 procent enligt en ny undersökning av Pwc med stöd av Kantar/Sifo. När det kommer till specifika delar av hållbarhetsarbetet, så fokuserar företagen främst på resor och transporter.

– Flera nya rapporteringskrav kommer att påverka även mindre företag, till exempel i egenskap av underleverantörer. De här företagen riskerar att bli bortvalda om de inte kan redovisa hur de arbetar med hållbarhet, och att sätta mål är därför en viktig grund, säger Johanna Milne, hållbarhetsspecialist på Pwc Sverige, i en kommentar.

En fjärdedel av företagen uppger att de har fokuserat på miljövänliga transporter och minskat tjänsteresor de senaste tre åren inom ramen för sitt hållbarhetsarbete. Däremot är det betydligt färre företag som har investerat i kompetensutveckling eller genomfört en hållbarhetsöversyn av leverantörskedjan. När det gäller företagens storlek, har 18 procent av de medelstora företagen satsat på kompetensutveckling inom hållbarhet för sina anställda, medan endast 5 procent av de mindre företagen har gjort detsamma.

– De här resultaten är oroande. Kompetensutveckling är viktigt och inte minst för att det kan förändra företagets syn på hållbarhet i grunden. Om många medarbetare kan grunderna inom hållbarhet, så blir resultatet de facto att det skapas fler hållbara lösningar, säger Johanna Milne.

Skillnaderna väntas öka

Enligt undersökningen är företag som redan har satt mål för hållbarhet mer benägna att fortsätta arbetet. Nästan hälften av dessa företag uppger att de kommer att öka sitt hållbarhetsarbete under de kommande tre åren, medan endast 21 procent av företag utan mål ger samma svar. Dessutom finns det en skillnad mellan företag beroende på storlek. Endast 25 procent av de minsta företagen med färre än tio anställda planerar att öka sitt hållbarhetsarbete, jämfört med 39 procent av de större företagen.

– Småföretagarna spelar en viktig roll i bygget av ett hållbart samhälle, och tipset är att börja i liten skala. Det går inte att göra allt samtidigt och förändring tar tid och resurser i anspråk. Viktigast är att börja någonstans, och att identifiera de största riskerna och möjligheterna är en bra start. Därefter går det att utveckla företaget med ett bredare hållbarhetsfokus, avslutar Johanna Milne.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.