-->

Transparens om hållbarhetsmålen är bra för affärerna

Agenda 2030 Hållbarhet är en fråga om att skapa långsiktiga relationer till kunder. För att det krävs trovärdighet. Textilföretaget Elis är först i Sverige med sin certifiering av de globala målen av revisionsföretaget Bureau Veritas. Transparens innebär bland annat att även rapportera negativ påverkan.

Transparens om hållbarhetsmålen är bra för affärerna
Sören Roland och Lina K Wiles. Foto: Elis

När hållbarhetschefen Lina K Wiles hos den svenska delen av textilföretaget Elis ska intervjuas om FN:s 17 hållbarhetsmål vill Sören Roland, vd för företaget i Sverige, gärna vara med också. För det faktum att företaget rapporterar även negativ påverkan är en ledningsfråga.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det blir mer trovärdigt om man ger en mer blandad bild. Våra kunder väljer oss inte om vi inte är trovärdiga, säger Sören Roland.

Cirkulär affärsmodell

Elis hanterar bland annat arbetskläder. Foto: Elis

Verksamheten består i att hyra ut textilier i 28 länder i Europa och Latinamerika. Det kan vara arbetskläder för byggarbetare eller sjukvårdspersonal, mattor med mera. I affären ingår även att ta hand om textilierna, tvätta och vårda dem och se till att de fungerar för olika verksamheter. Är det skyddskläder, måste reflexerna fungera till exempel. Handlar det om kundkontakter, måste kläderna se prydliga ut.

Sören Roland menar att verksamheten i sig är cirkulär. Men företaget har dessutom strävat mot ökad hållbarhet och haft det som ett uttalat mål för affärerna under åtminstone tre decennier.

– Vi har arbetat med att minska utsläppen och energianvändningen, vilket gett fantastiska resultat. Men idag krävs helt andra saker, med ökat tryck från samhälle och myndigheter, konstaterar han.

Ser hållbarhetsarbetet som en investering

Utvecklingen mot ökad hållbarhet är viktig för affärerna, och en fråga för företagsledningen.

– Vi anser att det här är en investering som ska gynna oss, så att företaget är kvar om 30 år. Att det lönar sig är vi till 100 procent säkra på, säger Sören Roland.

Kunderna ställer krav

På senare år har dessutom de riktigt stora kunderna skärpt kraven. Företaget måste helt enkelt växla upp för att behålla dem.

Därmed blir Bureau Veritas-certifieringen av arbetet med de globala målen också en del av affären, genom att den gör det enklare för kunderna att veta att det som Elis rapporterar verkligen håller måttet.

– Vi vill ju gärna berätta att vi inte har något att dölja. Om då någon extern part validerar oss, istället för att vi berättar själva hur duktiga vi är, så kan andra lättare göra en bedömning av oss, säger Sören Roland.

Granskat mot delmålen

Redan innan certifieringen hade företaget gjort en hel del. Lina K Wiles berättar att företagets verksamhet har granskats mot alla hållbarhetsmålen, även de 169 delmålen.

– Många av delmålen kunde vi sortera bort. Några av dem handlar om rättsväsendet och är bara relevanta för nationalstater, till exempel, berättar hon.

Målen fungerar som rättesnöre

Fördelen med genomgången, är att företaget fick en bra bild av hur utomstående kunde tänkas se på verksamheten. De globala målen ger en sorts rättesnöre för vad som behövde granskas.

– Vi såg var vi har positiv och negativ påverkan och vad vi kan bortse ifrån, berättar Lina K Wiles.

Scope 3

Vad gäller klimat, har företaget gjort en genomlysning enligt scope 3, alltså inkluderat leverantörer och kunder.

– Våra textilier har stor klimatpåverkan. Därmed blir det viktigt vad vi väljer att köpa, säger hon.

Textilierna används sedan så länge det går, beroende på funktion och kundernas krav. När det inte går längre, uppstår dock problem.

Vill öka cirkulariteten

Företaget vill satsa på återvinning, men det är svårt för allt som inte är enkla material, rena material, som ren bomull, polyester och så vidare. Kläder av blandade material är svårare att återvinna. Dragkedjor, reflexer eller annat som kanske också finns där, gör det ännu svårare. Nu vill företaget gärna delta i ett större samarbete för att förbättra infrastrukturen för cirkulära textilier.

– Hållbarhetsarbetet är en konstant utvecklingresa, säger hon.

Att då hålla tyst om det som är besvärligt, skapar inte bara bristande trovärdighet. Det gör det också svårare att hitta andra som har samma problem och som det kanske går att samarbeta med.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.