Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Specialfastigheter rensar upp bland hållbarhetsmålen

Hållbarhet i praktiken Specialfastigheter håller sig till ett centralt hållbarhetsmål, klimatet. Många mål gör arbetet krångligt, konstaterar Kajsa Marsk Rives, hållbarhetsstrateg.

Specialfastigheter rensar upp bland hållbarhetsmålen
Kajsa Marsk Rives berättar om hur Specialfastigheter rensat bland hållbarhetsmålen.

Landets fängelser, polisstationer och andra utrymmen hos myndigheter med speciella behov av säkerhet, ska minska utsläppen från inköpt energi med 75 procent till år 2030 jämfört med år 2012. Det gäller i alla fall dem som hyr av det statliga bolaget Specialfastigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vår största kund är kriminalvården. Vi är inriktade på fastigheter med hög säkerhet, berättar företagets hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives.

Målet behöver anpassas till organisationen

Hon kom till företaget för två år sedan, efter att ha arbetat som konsult, bland annat med inriktning på målstyrning. Hon talar om smarta mål och om den stora frågan om vad som är ett bra mål. Svaren är många beroende på vem som frågar. Ett är att målet ska anpassas till organisationen.

– Som konsult arbetade jag med ett väldigt brett spektrum av organisationer och såg att det skiljer sig otroligt vilka mål man vågar sätta, konstaterar hon.

Specialfastigheter fick rensa bland hållbarhetsmålen

Hos Specialfastigheter blev en av hennes första uppgifter att dra ner på antalet hållbarhetsmål. Inom det området finns nu ett stort centralt mål, nämligen klimatmålet för fossilfri inköpt energi till år 2030. Det finns också mål för påverkan från material och kemikalier, liksom mål för social hållbarhet, som att arbetsplatsen ska vara inkluderande. Ett exempel på det är att åtminstone tolv procent av de anställda ska ha utländsk bakgrund.

Begränsningen av antalet mål, gör det enklare att säkra att de mål som väljs ut verkligen nås.

– Jag tycker att vi ska låta bli att krångla till det för mycket. Blir det för mycket är det inte lätt för våra medarbetare att förstå vad som är viktigast, säger Kajsa Marsk Rives.

Säkerheten alltid främst

Säkerhet är det mål som kommer först och efter det kommer hållbarhet. Eftersom verksamheten först och främst handlar om förvaltning av fastigheter och klimatet är en så central hållbarhetsfråga, kom inköpt energi högt upp på listan för vad som är viktigt. Men alla medarbetare ska känna till FN:s mål. De andra målen ingår också i hållbarhetsarbetet, men i mindre omfattning.

De övergripande målen sätts av företagsledningen och ska också uppfylla vad ägaren, staten, kräver. Sedan ska varje enhet ta fram sina egna mål, genom att de som är övergripande bryts ner så att de passar just den egna verksamheten. Enheterna är också fria att lägga till egna mål.

– Ett mål för en enhet kan till exempel vara att en viss andel av de material som används ska uppfylla vissa krav i Sunda hus.

Uppföljning på individnivå

Målen finfördelas sedan vidare, så att varje individ inom företaget får ett eget mål. Målen följs upp med jämna mellanrum.

Företagets verksamhetsstrateg, Kenneth Ennefors, tittar förbi under en kort stund under intervjun.

– Jag tycker att det är självklart att jobba så här, säger han.

Digitalt verktyg hjälper till

En del av den detaljerade uppföljningen är möjlig tack vare ett digitalt verktyg, Hypergene, ett svenskt IT-stöd för beslut och uppföljning.

– Vi sätter våra affärsplanemål, som sedan läggs in i Hypergene för uppföljning på företags-, enhets- och personnivå, säger Kajsa Marsk Rives.

Ännu oklart om måluppfyllelsen

För rapportering och uppföljning av miljömålen används även GRI. Men vad resultatet blivit av målstyrningen är svårt att se.

– Det är inte uppenbart att vi förbättrat måluppfyllelsen. Men vi har bättre ordning och reda i styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet, vilket borde ge effekt på längre sikt, konstaterar Kajsa Marsk Rives.

Klimatmål även för byggprocessen

Framöver ska målen skärpas. Klimatmålet ska även omfatta byggprocessen som står för omfattande del av klimatpåverkan i fastighetsbolaget. Leverantörer ska också räknas in framöver.

– Där är vi inte ensamma som fastighetsbolag, utan många jobbar med detta, säger Kajsa Marsk Rives.

Specialfastigheter ska också börja arbeta med vetenskapligt baserade mål, enligt SBTI, Science Based Targets Initiative.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.