-->

Telia konkretiserar hållbarhetsmålen

Hållbarhet i praktiken Visionen om noll utsläpp av koldioxid till 2030 ska bli vetenskapligt grundade mål. Telia har börjat den långa vägen mot godkännande enligt Science Based Targets. Det handlar både om lönsamhet och att ta ansvar.

Telia konkretiserar hållbarhetsmålen
När Telia konkretiserar hållbarhetsmålen ska även kunderna påverkas. Foto: StockAdobe

År 2019 presenterade Telia sina mål om att företaget ska vara helt koldioxidneutralt och inte ge upphov till avfall år 2030. Företaget själv kallar det för djärva mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I år ska målen bli mer konkreta, bland annat med hjälp av vad vetenskapen säger om vägen mot Parismålet på 1,5 grader. Delmål ska sättas med hjälp av Science Based Targets. Företaget har lämnat en deklaration om ett åtagande, och till våren ska företaget skicka in sina förslag på vetenskapligt baserade mål. Sedan tar det tid att få målen godkända.

Telias hållbarhetsmål är också affärer

Fakta

Telias mål

Inget avfall från år 2030.

Mål för klimatutsläpp enligt SBT 1,5 grader.

Sara Nordbrand. Foto: Telia

För Telia handlar det bland annat om affärer. Företagets digitala lösningar kan spara klimatutsläpp i andra företag. Det handlar om utvecklingen av smarta städer, av system för styrning av energianvändning i fastigheter, industri, med mera.

– Det handlar både om eget ansvar och om lönsamhet för oss, säger företagets hållbarhetschef Sara Nordbrand.

Klimatvisionen ska bli konkret

I dagsläget har företaget redan en vision om nollutsläpp. Men i och med att företaget åtagit sig att ansöka om godkännande av mål enligt Science Based Targets, SBT, så blir det mer konkret.

Nu finns till exempel ett delmål för år 2022. Med SBT tillkommer även ett delmål för klimatet år 2025. Dessutom ska leverantörerna tas med i beräkningen. De står för två tredjedelar av hela klimatpåverkan. Företaget ska dessutom utnyttja sina möjligheter att påverka kunderna.

Vill nå 100 procent förnybar el i egna verksamheten

Fakta

Science Based Targets

Science Based Targets, SBT, grundades år 2015. Initiativet togs av FN:s Global Compact, Världsnaturfonden, Carbon Disclosure Project och World Resources Institute.

De mål som godkänns av organisationen ska sättas så att företagets utsläppsminskning ligger i linje med vad vetenskapen säger om det som krävs för att hålla den globala temperaturökningen till under 1,5 grader.

I dagsläget handlar klimatarbetet först och främst om att minska utsläppen för den egna verksamheten och då först och främst för energi, som står för den största påverkan. På företagets huvudmarknader används förnybar el till 93 procent och målet är 100 procent till år 2022.

– Vad gäller vår egen verksamhet har vi kommit väldigt långt. Men när det gäller leverantörsledet, är vi i början, säger Sara Nordbrand.

Extern revision även tidigare

Redan idag revideras företagets hållbarhetsarbete av det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte. Så på det planet utgör övergången till de vetenskapsbaserade målen ingen större skillnad.

Telia räknar inte med att nå hela vägen fram med minskning av egna klimatutsläpp till år 2030, utan klimatkompensation måste till. Precis hur det ska gå till är inte fastställt.

– Vi kompenserar inte än. Innan vi börjar göra det kommer vi att se på hela området, och välja seriösa leverantörer. Det finns ju standard för det också, säger Sara Nordbrand.

Vill nå noll avfall

Telia har även en nollvision för avfall till år 2030, då för den egna verksamheten.

Återanvändning av produkter i olika former ska leda åt det hållet, liksom återvinning. Leasing är ett sätt för företaget att kontrollera att produkterna verkligen återanvänds.

Vill förlänga livslängden

Företaget undersöker också möjligheten att förlänga livslängden för konsumentprodukter.

– Även här kommer vi behöva arbeta nära leverantörer och andra partners. Målet kommer att följas upp för valda avfallsområden och statistik granskas av extern revisor, kommenterar Sara Nordbrand.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.